Hogeschool van Amsterdam

BOOT

BOOT verkozen tot Practice of the month

januari 2013

In de maand januari 2013 heeft het European Urban Knowledge Network (EUKN) BOOT verkozen tot ‘Practice of the month’. Het EUKN selecteert vanuit 12 Europese lidstaten, verschillende projecten die zich richten op grootstedelijke vraagstukken. Elke maand wordt een project benoemd, die het EUKN waardeert als zeer goed en internationale aandacht verdient, met de titel ‘Practice of the month’. Platform 31 (lid van EUKN) mocht voor Nederland één project kiezen waar zij enthousiast over zijn en hun keuze viel op BOOT. Hier is het artikel te lezen.

BOOT staat voor Buurtwinkel voor Onderzoek Onderwijs en Talentontwikkeling en is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)/ Urban Management en de Amsterdamse wijkaanpak, waarbij studenten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de Amsterdamse krachtwijken. BOOT is gevestigd in Amsterdam Zuidoost, West, Oost en Nieuw-West. De vaste programmalijn bestaat onder andere uit het Atelier Stedelijke Vernieuwing, Schoolwerkondersteuning voor basisschoolkinderen en spreekuren op het gebied van juridisch, maatschappelijk, financieel en voeding.

Over EUKN Het European Urban Knowledge Network (EUKN) is een intergouvernementeel kennisnetwerk opgericht in 2004 op initiatief van de toenmalige minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Het netwerk fungeert als kennisplatform voor Europese steden met betrekking tot stedelijke vraagstukken zoals integratie en leefbaarheid. Momenteel nemen twaalf lidstaten deel aan het EUKN. Binnen dit netwerk wordt hoogwaardige kennis en diensten gedeeld om deze mensen te inspireren om steden een betere plek te laten worden om te leven, te werken en te spelen.

Over Platform 31 Platform 31 levert als lid van EUKN de informatie aan voor Nederland zoals projectinformatie, praktijkvoorbeelden en beleidsontwikkelingen. Zij werken samen met publieke en private partijen aan de vernieuwing en verbetering van de stad en regio. Dat doen zij door te experimenteren, te onderzoeken, door te netwerken en door bij te dragen aan de professionalisering van mensen die in het vakgebied werken.

Gepubliceerd door  BOOT 8 oktober 2014