Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Showcase BOOT Nieuw-West: Financieel én gezond

Evenement

Op 23 januari organiseert BOOT Nieuw-West een Showcase ter afsluiting van het eerste semester van dit studiejaar. Tijdens de showcase presenteren we de ervaringen en resultaten die we het afgelopen jaar hebben opgedaan in de wijk rondom het thema financiële gezondheid.

Veel inwoners in Nieuw-West hebben een hoog risicoprofiel op het gebied van ongezondheid en armoede. In de dagelijkse praktijk ervaren bovengemiddeld veel mensen in het gebied gezondheidsproblemen. Ook leven bovengemiddeld veel bewoners in armoede. Gezondheid en armoede worden beide beschouwd als belemmering voor mensen om mee te doen in de samenleving. De gemeente Amsterdam wil dat programma’s op de beide terreinen zoveel mogelijk gekoppeld worden. Een brede integrale inzet van uiteenlopende partijen wordt nodig geacht om de problemen terug te dringen. Veel aandacht is daarbij gericht op preventie, op vroegtijdig signaleren en op problemen klein houden.

De koppeling tussen een gezondheidsachterstand en armoede is vanuit bestaande wetenschappelijke kennis een logische keuze. Ongezondheid is een belangrijke trigger voor armoede: wie niet gezond is, heeft moeite met het verrichten van werk en maakt relatief veel kosten voor medicijnen etc. Omgekeerd is armoede een belangrijke voorspeller van ongezondheid. Leven in armoede leidt – zeker bij langdurige armoede - vaak tot ongezond eetgedrag, minder sociale participatie, maar bijvoorbeeld ook tot armoedestress (de stress om dagelijks te moeten rondkomen).

Om ervaringen over de koppeling van gezondheid en armoede in Amsterdam Nieuw-West te delen organiseert BOOT Nieuw-West op 23 januari 2020 een showcase. Tijdens de showcase lichten we samen met onze partners uit wat we het afgelopen jaar aan kennis hebben opgedaan op beide onderwerpen en alle studenten die hierbinnen actief zijn geweest.

Programma

13:00 – Inloop

13:30 – Welkomstwoord

13:45 – Mini buurtcollege en intermezzo’s

14:45 – Pauze

15:00 – Banksessie (highlights BOOT-programma) en intermezzo

16:00 – Bazaar (kennismarkt) en borrel

16:30 – Einde

Locatie :  OBA Slotermeer, Zaal Pinokkio. Slotermeerlaan 103E.

Tijdstip : 13:30 - 16:00 uur.

Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan via onderstaande link. De bijeenkomst is bedoelt voor bewoners, partners in de wijk, HvA-collega’s en andere geïnteresseerde.

Aanmelden

Gepubliceerd door  BOOT 12 december 2019