Twee jaar onderzoek afgerond!
       Nieuwsbrief augustus 2018
 
Op 28 augustus 2018 vond op de Hogeschool van Amsterdam het eindevent van het LEVV-LOGIC project plaats: een praktijkgericht onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek. In deze laatste nieuwsbrief blikken we terug op het eindevent en reiken we de online versie digitaal uit. 

Namens het LEVV-LOGIC team wensen wij u veel leesplezier, Walther Ploos van Amstel (lector City Logistics) en Susanne Balm (projectleider)
HET LEVV-LOGIC PROJECT
In het LEVV-LOGIC project hebben de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Arnhem en Nijmegen twee jaar samengewerkt met circa zestig organisaties: logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten. Samen hebben zij kennis ontwikkeld over de inzet van LEVV’s. Hoe kunnen LEVV’s een rendabel alternatief vormen voor het groeiende aantal bestelauto in steden?
 
Kijk voor de eindpublicatie en meer informatie op de website
POTENTIE VOOR 10 TOT 15% VAN DE BESTELAUTORITTEN
Een LEVV is een fiets, bromvoertuig of compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving, ontworpen voor de distributie van goederen in de openbare ruimte met beperkte snelheid (max 45 km/uur). Ze zijn stil, wendbaar en uitstootvrij en nemen minder ruimte in beslag dan een bestelauto. De LEVV-LOGIC onderzoekers schatten dat LEVV’s voor 10 tot 15% van de bestelauto ritten in steden een geschikt alternatief kan zijn. Kansrijke sectoren voor de inzet van LEVV’s zijn tijdkritische leveringen, pakket en post, en kleinere zendingen in food, bouwlogistiek en servicelogistiek. Elke product-marktcombinatie heeft eigen eisen en karakteristieken, dat maakt ook dat het aanbod en de toepassing van LEVV’s ontzettend divers is.
EINDEVENT
Aan de start van het eindevent presenteerden het LEVV-LOGIC onderzoeksteam de belangrijkste inzichten en aandachtspunten voor de inzet van LEVV’s. Daarna konden deelnemers zich verdiepen in verschillende onderwerpen op de LEVV-markt. Zo werden er een energie calculatie model, nieuwe logistieke concepten en autonoom rijdende voertuigen gedemonstreerd. Op het binnenplein van de Amstelcampus toonde CityServiceBike, Urban Arrow, PostNL, CycleSpark, HairVisit en Babboe hun LEVV’s. Vervolgens gingen twee LEVV gebruikers, een LEVV aanbieder, een beleidsmedewerker en twee lectoren tijdens de paneldiscussie in gesprek over mogelijkheden en barrières voor het gebruik van LEVV’s.
NEDERLAND ALS LEVV-EXPORTLAND
Het LEVV-LOGIC project laat zien hoe je met samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisorganisaties innovatiekracht kan versterken. Met de kennis en producten die in het netwerk aanwezig zijn, kan Nederland een belangrijk exportland van lichte elektrische vrachtvoertuigen worden. Mede om die reden is de eindpublicatie ook beschikbaar in het Engels.
UPCOMING EVENTS
September 2018    Green Capital Week          Nijmegen, NL  
2-5 oktober 2018 HVTT15 Symposium                          Rotterdam, NL         Spreker
3 oktober 2018 Logistiek 010 Rotterdam, NL Spreker
4 oktober 2018
4 oktober 2018
Innovation Expo
Workshop stimuleringsbeleid EV
Rotterdam, NL
Amsterdam, NL
Aanwezig
Aanwezig
9, 10 & 11 okt. 2018       EcoMobiel   Den Bosch, NL Aanwezig
17 & 18 okt. 2018 AVERE  Brussel, BE Spreker
juni 2019                        International Cargo Bike Festival       Groningen, NL          Spreker

>> Bekijk de agenda online
 

International Cargo Bike Festival 2019 // Groningen

PARTNER IN THE PICTURE

WORKSHOP STIMULERINGSBELEID ELEKTRISCHE VRACHTVOERTUIGEN

Donderdagmiddag 4 oktober in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil graag weten hoe ondernemers geholpen kunnen worden om te verduurzamen. Amsterdam heeft de doelstelling voor schoon en uitstootvrij vervoer in de stad in 2025. Tot het einde van het jaar kunnen ondernemers gebruik maken van een subsidie om elektrische bedrijfsvoertuigen aan te schaffen. Tot nu toe heeft deze subsidie gezorgd voor zo’n duizend extra elektrische bedrijfsvoertuigen in de stad.

Het programma Luchtkwaliteit van de Gemeente Amsterdam gaat tijdens de workshop stimuleringsmaatregelen elektrische voertuigen met ondernemers in gesprek om te kijken op welke manieren het gebruik van elektrische voertuigen ook na 2018 verder gestimuleerd kan worden. Op 4 oktober wordt ’s middags een workshop georganiseerd waar samen de toekomstige mogelijkheden voor stimuleringsmaatregelen verkend worden. Daarnaast worden het beleid en de effecten hiervan op ondernemers in Amsterdam toegelicht. De locatie word later bekend gemaakt, de workshop zal centraal in Amsterdam georganiseerd worden.

Ben jij ondernemer en wil je weten wat Amsterdam kan betekenen voor het verduurzamen van je wagenpark, of heb je zelf goede ideeën voor meer elektrische voertuigen? Meld je nu aan voor de workshop stimuleringsmaatregelen elektrische voertuigen door een e-mail te sturen naar vermeij@appm.nl.

Het LEVV-LOGIC project wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van NWO.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje met onderwerp: "Uitschrijven nieuwsbrief" naar levvlogic@hva.nl.