Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Vancouver-stijl

De Vancouver-stijl is een veel gebruikte wijze van bronnen vermelden in het medische domein. Lees meer over wat Vancouver is en hoe het werkt en bekijk de richtlijnen.

Wat is Vancouver? 

De Vancouver-stijl is een numeriek systeem. Het is een belangrijke standaard voor de medische wetenschappen. De Vancouverstijl is in 1978 bedacht door het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). De naam Vancouver verwijst naar de plaats waar het commitee voor het eerst bijeenkwam. 

Je geeft elke referentie een nummer, in de volgorde van citeren; de eerste referentie wordt dus (1) de tweede (2) en zo verder. Je plaatst het nummer tussen ronde haken (1), maar je mag ook kiezen voor vierkante haken [1], superscript 1 of zelfs een combinatie [1]  als je maar consequent bent. 


De Vancouver-richtlijnen

De Vancouver-stijl is onderdeel van “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals”  . Dit is een document met aanbevelingen door de ICMJE over uitvoeren van en rapporteren over onderzoek. 

Er zijn wel vertalingen van deze “recommendations”, maar een officiële Nederlandse vertaling bestaat niet. Er zijn wel variaties zoals die van het tijdschrift Verpleegkunde en van de HvA (De gemodificeerde Vancouverstijl, zie intranet) – vraag bij je opleiding welke versie je moet gebruiken.

Handleiding


Officiële handleidingen:

Alternatieven:

 

 

 

 

 

 

 


 

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 25 juni 2020