Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Onderwijsmateriaal

De Bibliotheek werkt samen met de Faculteit Gezondheid van de HvA en andere hogescholen in een landelijk project voor het delen van onderwijsmateriaal (HBOVpk).

Voor het uploaden van onderwijsmateriaal hebben docenten van de Faculteit Gezondheid twee documenten nodig:

  1. Gebruik deze Checklist kwaliteit leermateriaal samenHBO om te controleren of het materiaal voldoet aan de kwaliteitseisen.
  2. Voor het inleveren van materiaal gebruik je dit Metadataformulier open leermateriaal SAMEN hbo Verpleegkunde.
Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 25 juni 2020