Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Net debat over toegankelijkheid hoger onderwijs

FLOOR viert vijfjarige bestaan

30 sep 2016 10:10 | Afdeling Communicatie

Op 28 september vierde het debatcentrum FLOOR van de HvA haar vijfjarig bestaan met onder meer een debat met minister Jet Bussemaker, rector Huib de Jong, Iliass El Hadioui (Erasmus Universiteit) en HvA-docenten Sameha Bouhalhoul en Jacob Eikelboom.

‘Jet, breng dat collegegeld naar nul!’ roept HvA docent Jacob Eikelboom de minister en voormalig rector van de HvA op. Een applaus breekt los onder de studenten in het publiek. ‘Nee, dat collegegeld gaat niet terug naar nul,’ geeft Jet Bussemaker haar repliek. ‘Dat geld moeten we juist investeren in het toegankelijk maken van het onderwijs.’

Het gesprek ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van HvA debatcentrum FLOOR met minister Bussemaker, rector Huib de Jong, socioloog en docent/onderzoeker Pedagogische Wetenschappen Iliass El Hadioui van de Erasmus Universiteit en HvA-docenten Sameha Bouhalhoul (‘noem me maar gewoon Sameha’) en Jacob Eikelboom verliep netjes. Wel werd het snel duidelijk dat zowel de panelleden als het publiek sterke meningen hadden over het gespreksonderwerp van de middag: de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Het lijkt zo simpel: vraag geen collegegeld en iedereen kan studeren. Maar collegegeld is lang niet het enige obstakel dat de gelijke toegang tot het hoger onderwijs in de weg staat, bleek uit het debat. Vooropleiding, de invloed van ouders, de duur van een opleiding, de one size fits all benadering ten opzichte van studenten: in een half uur tijd werden er genoeg verbeterpunten aangedragen.

Plarform HvA Inclusie

‘Instellingen moeten ophouden met zeggen: mijn verantwoordelijkheid gaat tot hier,’ stelde Jet Bussemaker met verve. ‘We moeten juist samenwerken.’ Om samenwerking te stimuleren heeft de HvA het platform HvA Inclusie opgericht om over onderwerpen als toegankelijkheid en diversiteit te praten. ‘Nee, het is géén commissie!’ roept Huib de Jong. Er is juist geen bestuurlijke opdracht aan het platform gekoppeld. Het is een plek om een dialoog te voeren. Door strikte regels en prestatieafspraken ontneemt de overheid hogescholen volgens hem de kans om gelijkheid op een eigen manier te realiseren. De rector maakt zich zorgen over een gebrek aan ruimte om als een hogeschool met je doelgroep mee te bewegen en daarmee op een eigen manier een scheiding van werelden tegen te gaan. ‘Als je wilt experimenteren, moet je mensen vertrouwen geven. Wij vertrouwen onze docenten. Daar gaan we dus naar luisteren,’ aldus de rector.

Naast toegankelijkheid is diversiteit een belangrijk onderwerp in het debat. Immers, vergeet de zittende studenten niet. Veel te weinig studenten behalen op tijd hun diploma. Dit is een maatschappelijk drama, vindt Bussemaker. De opleiding CMV organiseerde onder leiding van Sameha al twee succesvolle CollegeCafé's bij FLOOR: over sociale harmonie en seksuele diversiteit. De CollegeCafé's waren een groot succes en ze hoopt er meer te organiseren in de toekomst. ‘Maar,’ zegt ze er snel achteraan, ‘het organiseren van dit soort gesprekken gebeurt nu in de vrije tijd van de docenten én studenten. Het moet juist onderdeel worden van het doceren, van het studeren.’

Vragen

Meer met elkaar praten, daar zijn de studenten in het publiek het mee eens. ‘Het is goed om te horen dat er vraag is naar de mening van studenten.’ Volgens de student is er juist kennis aanwezig bij studenten, maar moet je er wel naar vragen. ‘Stel gewoon de vraag: waarom is het zo moeilijk om les te geven in een multiculturele klas?’

Het HvA speerpunt Urban Education onderstreept het belang van deze laatste vraag. Er is immers nog zo weinig van de dynamiek van de grote stad bekend. Daarom doet de HvA onderzoek naar wat er nodig is om in een grootstedelijke context les te geven. Deze kennis geven ze vervolgens mee op hun lerarenopleidingen. Iliass El Hadhioui waarschuwt er echter voor dat we niet te klein moeten denken. Onderwijs is niet exclusief vanwege geschreven, maar juist ongeschreven codes. Met overtuiging roept hij op tot diepgaande, kritische zelfreflectie. We moeten vragen stellen als: Wat is onze definitie van leren? Wat willen we met onze studenten?

Verbinding

Jet Bussemaker stelt de vraag graag nog wat breder. ‘Een hogeschool is niet simpelweg een instelling met vier muren,’ zegt ze. ‘De HvA is de hogeschool van Amsterdam.’ We moeten de verbinding zoeken met de mensen, de stad en de instellingen om ons heen. De minister waarschuwt voor afvinklijstjes en pleit in de plaats daarvan voor het opstellen van een duidelijk visie over wie je als hogeschool wilt zijn, voor wie je dat wilt zijn hoe je je als instelling met de stad verbindt. Wat de HvA wil zijn stipt Huib de Jong nog even aan: een instelling niet alleen voor kennis, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. ‘En FLOOR is noodzakelijk om deze doelstellingen te behalen,’ vindt de rector.

De minister sluit zich hierbij aan. Ze noemt FLOOR een plek van verbinding tussen de hogeschool en alles wat er buiten de hogeschool gebeurt, waar je elkaar kunt vinden en elkaar kunt leren kennen en relaties kunt opbouwen die een heel leven lang van belang zijn. Dat dit belangrijk is blijkt: ‘We moeten beseffen dat studenten degenen zijn die bepalen hoe onze samenleving er straks uitziet.’

Gesprek

Het collegegeld, dat blijft dus voorlopig bestaan. Met goede reden? Dat zal blijken uit waarin het geld wordt geïnvesteerd, bij de HvA, bij andere onderwijsinstellingen en in de stad. Met het platform HvA Inclusie en de overtuiging waarmee de bestuurders achter FLOOR staan, kiest de HvA er in elk geval voor om plekken te creëren waar studenten, docenten en bestuurders met elkaar in gesprek kunnen. Voorlopig nog in de vrije tijd. Om met de woorden van columnist en schrijver Mano Bouzamour af te sluiten: ‘Je kunt de toekomst bouwen met de keuzes die je nu maakt.’

Bekijk de foto's