Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

HvA kiest Roos Quakernaat als Photographer in Residence

12 jul 2016 11:08 | Afdeling Communicatie

Fotograaf en kunstenaar Roos Quakernaat (Amsterdam, 1989) is het komende studiejaar de Photographer in Residence van de HvA. De Photographer in Residence is een veelbelovende afstudeerder van de Gerrit Rietveld Academie, die in opdracht van de HvA een aantal keer per jaar een gelegenheidswerk maakt. Het is de tweede keer dat de HvA iemand in deze rol benoemt.

Sinds een aantal jaren is het bij de HvA traditie dat personen die afscheid nemen of een belangrijk jubileum vieren, een kunstfoto cadeau krijgen. Om die traditie te versterken is het concept van de Photographer in Residence bedacht. Uit de afstudeerders van de fotografie-opleiding van de Gerrit Rietveld Academie kiest een HvA-jury een jonge fotograaf die gedurende één studiejaar bij bijzondere gelegenheden een kunstfoto maakt. Eén exemplaar wordt geschonken aan de persoon die uit dienst gaat of jubileert, een tweede exemplaar wordt opgenomen in de HvA-Kunstcollectie. Zo kan de HvA een uniek cadeau aanbieden en wordt de eigen kunstcollectie aangevuld met origineel werk van een jonge, in Amsterdam opgeleide kunstenaar. De kunstenaar krijgt daarmee de kans een nieuw publiek te bereiken en zo wil de HvA het begin van zijn of haar loopbaan een extra impuls geven.

Concept, uitvoering en presentatie

Tijdens de diplomauitreiking op zondag 10 juli bij de Rietveld Academie werd bekend gemaakt wie van de eindexamenkandidaten Fotografie 2015/2016 het komende studiejaar de Photographer in Residence wordt. De jury bestond uit: Huib de Jong (Rector HvA), Steph Scholten (directeur UvA Erfgoed), Eva Biesiot (programmamanager van het HvA debatcentrum FLOOR) en Jorine Boink (bestuurssecretaris HvA). Zij hebben de werken van de eindexamenkandidaten beoordeeld op concept, uitvoering en presentatie.

Kleur en compositie

De jury was gecharmeerd door veel van de werken van de afstudeerders. De uiteindelijke keuze is gevallen op Roos Quakernaat. De jury is onder de indruk van de manier waarop zij haar concept (‘veroudering van wat nieuw was’) heeft uitgewerkt en vindt haar foto’s erg mooi in kleur en compositie. Na de zomervakantie is het werk van Quakernaat te zien in het Wibauthuis. De HvA verheugt zich op een mooie samenwerking met de fotograaf.

Zie ook:

www.roosquakernaat.com

Benoeming eerste photographer in residence