HvA Bibliotheek

Toegang tot de grootste databanken

Verrijk onderzoek en lesmateriaal met Scopus en Web of Science

1 mrt 2021 09:00 | HvA Bibliotheek

Heb jij al gebruikgemaakt van de databanken Scopus en Web of Science? Vanaf 1 januari jl. heeft de Bibliotheek tijdelijk toegang tot beide databanken.

De Bibliotheek heeft voor 2021 een licentie afgesloten bij zowel Scopus als Web of Science, die door hun brede opzet voor de meeste onderzoekers en docenten geschikt zijn. Aan het einde van dit jaar vindt er een evaluatie plaats waarin het gebruik van de databanken wordt bekeken. Op basis daarvan besluit de Bibliotheek of verlenging nodig is. Ga jij dit jaar aan de slag met de nieuwe databanken?

Wat biedt Scopus?

De databank Scopus is van de uitgever Elsevier en bevat zo’n 75 miljoen beschrijvingen van wetenschappelijke artikelen. Een deel hiervan is open access, oftewel gratis en vrij toegankelijk. De databank is vooral georiënteerd op de bètawetenschappen. Andere feiten en cijfers van de databank:

  • Je vindt er gegevens over 16 miljoen auteurs.
  • De databank bevat 1,4 miljard citaties.
  • Er worden bijna 25.000 lopende tijdschriften ontsloten in Scopus.

Tip: Je kunt gebruikmaken van de handige HvA-linker die in de zoekresultatenlijst wordt gegeven. Wanneer een artikel beschikbaar is in de HvA-collectie, dan verwijst deze HvA-linker ernaar vanuit de databank. Je hoeft dan dus niet meer zelf in de collectie van de Bibliotheek te zoeken.

Wat biedt Web of Science?

Web of Science (WoS) is bij velen wellicht al bekend. De Bibliotheek had al toegang tot deze databank, maar sinds 1 januari jl. is deze toegang verder uitgebreid. Web of Science is een databank van de onafhankelijke uitgever Clarivate Analytics en bevat zo’n 170 miljoen artikelbeschrijvingen uit het hele spectrum van de wetenschap (dus ook de geesteswetenschappen). Ook in deze databank is een groot deel van de (volledige) artikelen open access beschikbaar. Andere feiten en cijfers van de databank:

  • Dankzij de 1,9 miljard citaties kun je zien hoe vaak een artikel is geciteerd, maar heb je ook een link naar de artikelen die het citeren.
  • Web of Science biedt ook nog tools als Journal Citation Reports.

Tip: Je kunt gebruikmaken van de handige HvA-linker die in de zoekresultatenlijst wordt gegeven. Wanneer een artikel beschikbaar is in de HvA-collectie, dan verwijst deze HvA-linker ernaar vanuit de databank. Je hoeft dan dus niet meer zelf in de collectie van de Bibliotheek te zoeken.

Vragen of opmerkingen?

De Bibliotheek peilt dit jaar de belangstelling voor Scopus en voor Web of Science. Wil je hier iets over delen, of heb je andere vragen of opmerkingen over de databanken? Laat het ons weten via Vraag het de Bibliotheek.