Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Heeft de Bibliotheek haar doelen behaald?

17 jul 2019 11:04 | HvA Bibliotheek

Het jaarverslag en de Facts & Figures over 2018 staan online. Daarmee sluit de Bibliotheek UvA/HvA waarin de Bibliotheek HvA, de Bibliotheek UvA, FLOOR en het Allard Pierson verenigd zijn de beleidsperiode 2015 – 2018 af.

‘Kennis verder brengen’ was het motto voor de afgelopen vier jaar. Dat deed de Bibliotheek door nauwer aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers, een open access beleid na te streven en een centrale plek te zijn op de campus.

Voor de vier strategische lijnen die het beleid van de Bibliotheek kent, is in het jaarverslag terug te lezen hoe er gescoord is op de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). In hoeverre zijn onze historische collecties en actuele collecties gedigitaliseerd? Hoe tevreden zijn studenten over de studiefaciliteiten? En in hoeverre zijn we erin geslaagd onze fondsenwerving te versterken? Naast antwoorden op deze vragen zijn de gestelde doelen en activiteiten waaraan gewerkt is te lezen.

Daarnaast kijken we met een aantal interviews terug op de beleidsperiode 2015 – 2018. Naar de zaken die we reeds realiseerden en wat we nog willen bereiken. Onze ambities.

Er staat een nieuwe beleidsperiode voor de deur. Samen met onze bibliotheekcollega’s hebben we een nieuw beleidsplan geschreven voor 2019-2022. Daarmee verwachten we de continu veranderende omgeving te kunnen blijven vertalen in relevante dienstverlening voor onze gebruikers.