Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Geactualiseerde richtlijnen research data management

11 feb 2019 15:02 | HvA Bibliotheek

De centrale richtlijnen voor research data management zijn geactualiseerd. In deze centrale richtlijnen worden de randvoorwaarden gegeven voor research data management aan de HvA, oftewel het zorgvuldig omgaan met onderzoeksdata. Deze richtlijnen vervangen de richtlijnen die in 2014/2015 voor UvA en HvA gezamenlijk werden vastgesteld. De richtlijnen worden periodiek geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.

Wat is er aangepast?

De ontvlechting van UvA/ HvA maakte het mogelijk om richtlijnen voor alleen de HvA op te stellen. Zo wordt dichter aangesloten bij de organisatorische inbedding en praktijk van onderzoek binnen de HvA. Daarnaast zijn richtlijnen toegevoegd voor studenten (richtlijn 13) en promovendi die data verzamelen (richtlijn 14) en is er een richtlijn opgesteld voor management van papieren data (richtlijn 10). Deze toevoegingen zijn gedaan op verzoek van onderzoekers die rondom deze thema’s tegen vragen aanliepen. Ook zijn de richtlijnen afgestemd op de AVG.