Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Leestip: Straatpolitiek

door Femke Kaulingfreks

15 feb 2018 13:48 | HvA Bibliotheek

Zoals oorlog een voortzetting is van politiek met andere middelen, zo is straatpolitiek dat eigenlijk ook.

Onder straatpolitiek verstaat de auteur van dit boek, Femke Kaulingfreks, vormen van maatschappelijk engagement buiten de gevestigde instituties om.

In de vorige eeuw was het kraken van leegstaande woningen daar een goed voorbeeld van. Decennialang werd kraken gedoogd. Pas recentelijk eigenlijk niet meer.

Momenteel spelen bij straatpolitiek sociale media vaak een belangrijke rol, met als goed voorbeeld de rappende vloggers. Bijna altijd is straatpolitiek een instrument dat gebruikt wordt door groepen die door de gevestigde instituties niet worden gehoord. Provocatie is daarbij een vast onderdeel, en wordt vaak als onbeschaafd beschouwd door de gewone burgerij.

Geïnteresseerd geraakt? De Bibliotheek heeft het boek voor je te leen.