Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Het HvA Open Access fonds

Interview met Anne-Marie van Beijsterveldt

12 sep 2017 14:26 | HvA Bibliotheek

De HvA stimuleert dat onderzoekers de resultaten van hun werk zo publiceren dat iedereen er kennis van kan nemen, ofwel open access. Vaak hangt hier een prijskaartje aan voor de auteur of instelling. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, is er sinds kort het HvA Open Access fonds.

Door afspraken met uitgevers en informatieplatforms en vanuit een eigen ‘potje’ kunnen de kosten voor het open access publiceren geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd.

Anne-Marie van Beijsterveldt is een van de onderzoekers die al kennis heeft gemaakt met het fonds. Ze is onderzoeker bij het lectoraat Sportzorg (FBSV). Samen met enkele anderen is ze auteur van een artikel dat met hulp van het fonds open access beschikbaar is gekomen. Ze vertelt zelf hoe dat verliep.

Hoe kwam je met het fonds in aanraking?

'In november mailde de informatiespecialist bij FBSV, Jan Botman, een nieuwsbericht over open access publiceren. Omdat ik op dat moment een artikel aan het afronden was, heb ik meer informatie over de procedure opgevraagd. Vervolgens hebben we met het auteursteam besloten om het artikel bij een open access tijdschrift in te dienen en ook de hulp van het OA-fonds van de HvA in te schakelen.'

Waarom kozen jullie voor open access?

'Om onze onderzoeksresultaten onder een zo groot en breed mogelijk publiek te verspreiden, zonder dat dure abonnementen nodig zijn. Het op deze manier delen van informatie bevordert de wetenschap.'

Hoe is de hulp van het OA fonds bevallen?

'Eind vorig jaar heb ik diverse malen met collega Saskia Woutersen-Windhouwer van de Bibliotheek contact gehad, via mail en telefoon. Dat verliep prettig en snel.'

Wat vond je van de financieringsmogelijkheden?

'In eerste instantie leek het zo te zijn dat er alleen mogelijkheden waren bij bepaalde tijdschriften. Later kregen we toch te horen dat ons artikel, ingediend bij BMJ Open Sport & Exercise Medicine, in aanmerking kwam voor het fonds. Fijn dus, want het past niet bij het idee van open access om maar enkele tijdschriften in aanmerking te laten komen. De gedachte is om artikelen beter vindbaar en toegankelijk te maken. Daar passen dan, volgens mij, specifieke afspraken met uitgevers niet bij.
De kosten voor open access-publiceren zijn vrij hoog, in ons geval ruim 2600 euro. Dit bedrag werd volledig door het fonds betaald. Super!'

Wil je meer weten over het fonds? Neem contact op met openaccess@hva.nl