HvA Bibliotheek

Open leermiddelen delen via edusources: inspiratiesessie en workshop

Workshop

Ben je benieuwd hoe open leermaterialen onderwijs kunnen verrijken? Wil je door jouzelf ontwikkelde leermaterialen delen met een groter publiek? En wil je weten hoe vakcommunities in het onderwijs samenwerken aan het ontwikkelen van open leermaterialen?

In deze inspiratiesessie en workshop maak je aan de hand van twee best practices kennis met de mogelijkheden van het delen en hergebruiken van leermiddelen (Open Educational Resources). De eerste gaat over het initiatief ZIeZO meten, een samenwerking van docenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs. De tweede casus betreft vaardigheidsonderwijs vanuit de Werkgroep Information Literacy van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) en de UKB (het samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek).

In het tweede deel van de sessie ga je hands-on aan de slag met publiceren van (voorbeeld)onderwijsmaterialen via de digitale opslagplaats SURFsharekit op edusources. Edusources is het landelijke platform voor het delen, gebruik en ontwikkelen van digitale open leermaterialen.

Na afronding van deze workshop:

  • Ben je bekend met de voordelen van het openbaar delen van leermiddelen, en hoe dit kan bijdragen aan samenwerking binnen vakcommunities en de kwaliteit van het onderwijs;
  • Weet je hoe je jouw leermaterialen kunt publiceren via de online opslagplaats SURFsharekit op het platform edusources;
  • Kun je je eigen expertise profileren en brede waardering vinden voor je werk.

Locatie: Wibauthuis 02A02

Open leermiddelen

Open leermiddelen (ook wel Open Educational Resources, afgekort OER) zijn digitale leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik en kunnen commercieel lesmateriaal aanvullen. Het gebruik van open leermiddelen draagt bij aan toegankelijkheid, samenwerking, kwaliteitsverbetering en innovatie aan binnen de onderwijssector, omdat docenten kunnen profiteren van elkaars expertise en materialen.

In 2022 is door hoger onderwijsinstellingen, waaronder de HvA en de UvA, op landelijk niveau een nationale aanpak voor Digitale en Open Leermiddelen overeengekomen. Daarnaast is het programma Npuls van start gegaan. Onderdeel van de nationale aanpak is een efficiënter en toegankelijker systeem voor digitale en open leermaterialen waarbij onderwijsinstellingen de regie hebben.

Sinds 2024 heeft de Bibliotheek HvA licenties op edsusources en SURFsharekit. Edusources is het nationale platform van SURF voor open leermaterialen voor onderwijsinstellingen. Via de online opslagplaats SURFsharekit zijn de kennisproducten via verschillende platformen digitaal toegankelijk.

Library Academy

De inhoud van deze workshop komt voor een gedeelte overeen met de workshop Ontdek en deel: open leermiddelen in onderwijs die in januari 2024 werd aangeboden tijdens de Library Academy, een samenwerking tussen de HvA, UvA en VU. Deze workshop is vooral gericht op het delen van eigen onderwijsmaterialen.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 19 maart 2024

Datum

Startdatum 16 apr

Tijd

10:00 - 12:00 uur

Contact

Harrie van der Meer, Driek Heesakkers