Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Tarieven en boetes

Voor sommige materialen betaal je extra. En als je iets te laat inlevert moet je een boete betalen. Bekijk de tarieven en boetes die van toepassing zijn.

Aanvragen bij andere bibliotheken

Als een gewenste publicatie niet in de UvA/HvA bibliotheek aanwezig is, kun je d.m.v. het interbibliothecair leenverkeer (IBL) een aanvraag doen bij een andere bibliotheek. Je kunt dan boeken lenen of kopieën uit tijdschriften ontvangen.  Je kunt dit regelen via de balie in jouw bibliotheek.   

Tarieven

De bibliotheek hanteert de landelijke vastgestelde tarieven voor het interbibliothecair leenverkeer. Het basistarief voor artikelen tot 10 pagina's is € 6,50 (€ 0,65 voor elke extra pagina). De kosten voor het aanvragen van een boek zijn € 6,50 per boek.

Overschrijden leentermijn

Drie dagen voor het verstrijken van de leentermijn ontvang je een verzoek om de leentermijn te verlengen of het geleende terug te brengen. Bij overschrijding van de vastgestelde leentermijn wordt per geleend item boete in rekening gebracht. Een boete vervalt niet bij het inleveren of verlengen van het boek.

Boetes

Vanaf de vervaldatum van de uitleentermijn sturen we je herinneringen:

  • dag een: nog geen boete, verlengen is nog mogelijk (eerste herinnering);
  • dag zeven: boete € 1,-, verlengen is nog mogelijk (tweede herinnering);
  • dag veertien: boete € 4,-, verlengen is nog mogelijk (derde herinnering);
  • dag 28: boete € 10,-, verlengen is niet meer mogelijk (vierde herinnering).

De boetes zijn per item en cumulatief: na 28 dagen heb je per item dus € 15,- boete. Bij een totale openstaande boete van € 15,- of meer kun je niet meer lenen of verlengen. Deze blokkade vervalt zodra de boete is betaald.

De berichten worden via e-mail verstuurd. Studenten ontvangen ze op het bij de HvA bekende e-mailadres. Wanneer je geen e-mailadres hebt, ontvang je de berichten per post. Aan het niet ontvangen van herinneringen kun je geen rechten ontlenen.

Bovenstaand schema geldt voor materiaal met een uitleentermijn van 28 dagen. Bij materiaal met een uitleentermijn van een dag worden de herinneringen gestuurd op de eerste, tweede, derde en zesde dag na afloop van de uitleentermijn. Bij materiaal met een uitleentermijn van zeven dagen worden de herinneringen gestuurd op de eerste, vierde, zevende en veertiende dag na afloop van de uitleentermijn.  De factuur wordt in alle gevallen gestuurd op dag 42.

Vervangingskosten

Op dag 56 ontvang je een factuur voor vervangingskosten met een minimumbedrag van € 75,- per item. Als je het boek terugbrengt, vervallen de vervangingskosten, maar niet de boete. Als je de rekening niet betaalt, schakelen wij een incassobureau in.

Boete betalen

Boetes kun je betalen bij elke uitleenbalie van de bibliotheek.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 13 april 2017