Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

RefWorks met Word 2016

RefWorks Citation Manager is door wijzigingen in Word 2016 niet stabiel. Dit speelt zowel bij de oude als de nieuwe RefWorks. Het is niet bekend wanneer het probleem is opgelost.

Alternatieven:

  • Windows: je kunt Write-N-Cite gebruiken.
  • Mac: gebruik Google Docs of Quick Cite resp. One line/Cite view.

 

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 3 januari 2017