Supervisie, coaching en reflectie

Vergroot je handelingsrepertoire en leer van je ervaringen onder begeleiding van onze supervisoren en coaches.

Bij supervisie en coaching staat jouw professioneel handelen als jeugdprofessional centraal. Wij bieden diverse vormen van supervisie of coaching (op maat) aan. Je leert onder begeleiding van onze supervisoren of coaches:

  • betekenis geven aan wat je meemaakt in de jeugdzorg;
  • leren van ervaringen;
  • je handelingsrepertoire vergroten;
  • je kennis en ervaringen in te zetten bij handelen op de werkvloer.

Supervisie en coaching zijn twee beproefde begeleidingsvormen die het leren op de werkplek ondersteunen. Zowel supervisie als coaching kan leiden tot positieve resultaten, zoals het vergroten van de werktevredenheid en de effectiviteit van de jeugdprofessional. Het gaat negatieve uitkomsten zoals stress op het werk tegen.

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft onderzocht dat de relatie tussen de supervisor of coach en de jeugdprofessional van invloed is op de effectiviteit. Coaching door ‘peer-coaches’ zoals interne collega’s is minder effectief dan coaching door externe coaches. Wij gaan graag in gesprek over een passende vorm.

Meer weten, vragen of wensen? Neem contact op met (team)coach Jolande Adema via j.adema@hva.nl of bel 06-2115 8766.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 januari 2020