Over Leven Lang Ontwikkelen

Jeugd en Gezin

Onze docenten, onderzoekers, trainers en ontwikkelaars zijn verbonden aan de bacheloropleidingen Social Work , Pedagogiek en het lectoraat Jeugdzorg , waar we samenwerken aan onderzoek naar en ontwikkeling van methoden die een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen stimuleren.

De HvA heeft daarmee brede expertise op het gebied van innoveren op basis van praktijkgericht onderzoek, gericht opleiden van werkende professionals en ondersteunen bij werkplekleren en op maat na- of bijscholen. We bieden inspiratie, kennis en innovatiekracht.

Leven Lang Ontwikkelen van de faculteit Maatschappij en Recht sluit aan bij de visie van de overheid om een doorbraak te realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen; een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Leven Lang Ontwikkelen maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 april 2023