Verplichte Jeugdhulp

Module Jeugd en Gezin

Deze module neemt je mee in de verschillende rollen en taken die de gezinsmanager binnen Jeugdbescherming vervult.

Werken in de Jeugdhulp vraagt om een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie, lef en besluitvaardigheid. Je wordt regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdige belangen, emotionele meningsverschillen en inherente onzekerheden. Om effectief te zijn in gezinnen, moet je respect en betrokkenheid verenigen met professionele distantie.

Binnen deze module werk je in een team van vijf professionals (medecursisten) fictief binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam. In de groep werken vijf teams onafhankelijk en gezamenlijk met realistische, complexe casuïstiek van jeugdigen in hun (gezins)systeem. Deze casuïstiek is ontwikkeld door Jeugdbescherming. De module neemt je mee in de verschillende rollen en taken die de gezinsmanager binnen Jeugdbescherming vervult. Je doet dit door het verwerven van kennis, oefening, presentatie en dialoog met als doel om in ‘jouw’ team een waarheidsgetrouw gezinsplan te ontwikkelen.

SKJ-punten

Het succesvol afronden van deze losse module levert 24 SKJ punten op.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 december 2020