Praten over Eenzaamheid

Module Jeugd en Gezin

In deze module leer je aan de hand van een e-learning module, twee huiswerkopdrachten en twee trainingen meer over (praten over) eenzaamheid onder kwetsbare jongeren.

Het is als jeugdhulp-professional belangrijk om eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen te signaleren, én hiernaar te vragen. ‘Vraag ernaar’ klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk soms moeilijk. Gedragingen die voortkomen uit gevoelens herkennen we namelijk niet altijd als zodanig, mede doordat eenzaamheid veel verschijningsvormen kent.

In deze module leren we je aan de hand van een e-learning module, twee huiswerkopdrachten en twee trainingen meer over (praten over) eenzaamheid onder kwetsbare jongeren. We vergroten onze kennis over onder andere vormen van eenzaamheid, reflecteren op casuïstiek en reflecteren op ons eigen handelen: hoe ga jij het gesprek over eenzaamheid aan?

SKJ-punten

Het succesvol afronden van deze losse module levert 7,5 SKJ punten op.

Kosten

De kosten voor de e-learning module Praten over Eenzaamheid bedragen € 550,-.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 april 2021