Ontwikkelings-psychopathologie

Module Jeugd en Gezin

In deze module staat de kennis van ontwikkelingsproblematiek van kinderen en jeugdigen centraal.

Binnen Jeugdhulp zijn er veel verschillende doelgroepen en vaak specialiseren professionals zich in één daarvan. Bijvoorbeeld peuters met autismespectrumproblematiek of tienermoeders. Daarom is het zinnig de gehele ontwikkeling van 0 tot 18 weer eens onder de loep te nemen. Vaak is de uiting van problematiek een wonderlijke opeenstapeling van problemen en ongelukkige interacties met de omgeving.

In deze module staat de kennis van ontwikkelingsproblematiek van kinderen en jeugdigen centraal. Het gaat hierbij om het ontstaan en beloop van psychische stoornissen in de periode van zwangerschap tot volwassenheid. De gedachte hierbij is dat bij meer inzicht in de biologische, psychologische en sociale achtergronden rond de gemiddelde - en afwijkende - ontwikkeling deze kinderen en hun gezinnen betere hulp kunnen krijgen. Sterker nog: misschien kunnen we mogelijke problemen preventief voorkomen als we op basis van deze kennis eerder in de ontwikkeling handelen!

SKJ-punten

Het succesvol afronden van deze module levert 28 SKJ-punten op.

Studielast

5 studiepunten. Een studiepunt staat voor ongeveer 28 uur studietijd.

Kosten

€ 635

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 augustus 2023