Innovatie in de Praktijk

Module Jeugd en Gezin

In deze module ga je een onderzoek doen in de praktijk van de jeugdzorg en creëer je op basis daarvan een product (bijdrage) voor het werkveld, waarmee je inspeelt op de laatste ontwikkelingen.

Het werk van de jeugdprofessional is aan verandering onderhevig. Nieuwe inzichten en beleidsveranderingen maken het werk soms eenvoudiger of juist meer complex. Om je te blijven positioneren en profileren is het belangrijk om goed in te spelen op het veranderende werkveld.

In de module Innovatie in de Praktijk ga je een onderzoek doen in de praktijk en creëer je op basis daarvan een product (bijdrage) voor het werkveld. Jouw bijdrage speelt in op de laatste jeugdzorg-ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het meer netwerkgericht handelen, of samenwerkingsvaardigheden met jeugd en gezin vergroten.

Voor deze module is het van belang dat je toegang krijgt tot een organisatie voor jeugd en/of gezin. Je werkt zelfstandig aan opdrachten onder periodieke begeleiding van een docent. Je werkt samen met andere jeugdprofessionals en presenteert jouw product aan het einde van de module. Je doet dit alles met de uitdagende methode Design Thinking.

SKJ-punten

Het succesvol afronden van deze losse module levert 53,6 SKJ-punten op.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 december 2020