Beroepsethiek

Module Jeugd en Gezin

In deze module gaan we aan de slag met het erfgoed van Socrates en Plato.

Bij het werken binnen de sector Jeugdhulp hebben we voortdurend te maken met morele dilemma's en belangentegenstellingen. Je werkt vanuit uitgangspunten uit de beroepscode van de jeugdprofessional. Het is van belang om professionals te begeleiden en ze competent te maken om op eerlijke en transparante wijze om te gaan met deze dilemma's in de beroepspraktijk.

Om hier professioneel mee om te gaan kunnen we gebruik maken van kennis uit de ethiek. Die is er op gericht om vanuit een neutrale positie belangen, gevolgen, waarden en deugden af te wegen om integer te kunnen handelen binnen het spanningsveld tussen wetgeving, organisatie, cliënt, netwerk en de Jeugdhulpprofessional.

Binnen deze module gaan we inhoudelijk in op het analyseren en argumenteren. Daarnaast gaan we dieper in op het aanleren van basisvaardigheden rond socratische gespreksvoering en meerzijdig partijdig handelen. We maken deelnemers bewust van hun eigen normatieve professionaliteit en het positie kiezen binnen organisatie en netwerken. Tuchtrecht maakt hier onderdeel van uit.

SKJ-punten

Het succesvol afronden van deze losse module levert 18 SKJ-punten op.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 december 2020