IMPLEMENTEREN VAN NIEUWE METHODIEKEN IN DE JEUGDZORG

Hoe kun je een nieuwe methodiek of werkwijze succesvol implementeren in jouw organisatie? Maak gebruik van onze tools en ondersteuning.

Jeugd- en gezinsprofessionals worden regelmatig getraind in het toepassen van innovatieve methodieken. Om met een nieuwe werkwijze een duurzaam effect te behalen, heb je als professional naast training ook ondersteuning op de werkvloer nodig.

Wij bieden ondersteuning bij het onderzoeken, ontwikkelen of implementeren van een methodiek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lector Leonieke Boendermaker van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd legt uit welke fasen aan bod komen bij een veranderingsproces. 

Tools

Het lectoraat Jeugdzorg (Hogeschool van Amsterdam) onderzoekt en ontwikkelt methoden die een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen stimuleren.

De handreikingen en tools van het lectoraat helpen jou en jouw collega’s bij het opzetten van een ondersteuningssysteem en het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van de manier van werken.

Er zijn onder meer vragenlijsten, formats, checklists en observatieinstrumenten (kosteloos) beschikbaar omtrent oplossingsgericht werken, reflectie, supervisie en meer.

Adviesgesprek

Behoefte aan het ontwikkelen en implementeren van een methodiek in jouw werkpraktijk? Neem contact op met Sjak van den Broek, programmamanager Jeugd en Gezin, voor een vrijblijvend adviesgesprek via s.van.den.broek@hva.nl of 06 5323 8601 om jouw wensen voor te leggen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 september 2023