Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Van Expertisecentrum naar Centre of Expertise Applied AI

9 feb 2021 10:00 | Applied Artificial Intelligence

Het HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence is per 1 februari 2021 een Centre of Expertise (CoE) geworden. Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft daarover positief besloten. De HvA is de eerste kennisinstelling in Nederland met een CoE rond Applied AI. Daarmee krijgt kennis rond toegepaste Artificial Intelligence (AI) een grote impuls in de regio Amsterdam.

De omzetting naar een CoE is een grote erkenning voor het belang van praktijkgericht onderzoek en onderwijs van toegepaste Kunstmatige Intelligentie, dat de HvA uitvoert voor organisaties, studenten en eigen medewerkers binnen alle domeinen en studierichtingen. De HvA vormt met het Centre of Expertise een belangrijke positie in het regionale en nationale AI-ecosyteem. Toepasbare kennis en trainingen worden ontwikkeld en de AI-ontwikkelaars en -gebruikers van de toekomst opgeleid.

Centres of Expertise zijn in 2011 gestart als een belangrijke innovatie in het (hoger) beroepsonderwijs. Zij werken in co-creatie - met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en publieke organisaties - aan maatschappelijke oplossingen die een positieve impact hebben. Een value based werkwijze hoort daarbij en inclusiviteit is een kernwaarde: iedereen die iets bij te dragen heeft, moet mee kunnen doen. Op basis van actuele vaagstukken in de regio Amsterdam heeft de HvA haar onderzoek en onderwijs geclusterd in verschillende CoE’s, elk thema aansluitend op een voor Amsterdam belangrijk maatschappelijk of grootstedelijk thema.

CoE richt zich op inclusieve, digitale transitie

Artificial Intelligence en Data Science dringen door in alle haarvaten van de maatschappij. De wetenschappelijke ontwikkelingen op deze gebieden gaan snel. De toepassingen beïnvloeden alle sectoren en beroepen - in meer of mindere mate - waarvoor de Hogeschool van Amsterdam opleidt.

Het Centre of Expertise Applied AI richt zich op het betekenisvol toepassen van AI-technieken in een specifieke context (zorg, accountancy, media, retail, etc.). In zeven facultaire labs wordt binnen die toepassingsgebieden in co-creatie samengewerkt - met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties - aan innovatie. Bij de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde en inclusieve AI staat de gebruiker centraal, en wordt de impact van AI op werkveld en maatschappij onderzocht. Dit resulteert onder meer in tools, instrumenten en trainingen. De HvA draagt hiermee bij aan een inclusieve digitale transitie.

Zie ook: HvA gaat mkb helpen met digitalisering

Impact op onderwijs

Onderwijsvernieuwing is een belangrijk speerpunt van het CoE. De facultaire labs zijn verbonden aan één of meerdere opleidingen. Studenten en docenten zijn betrokken door projecten, minoren en masters over digitalisering en AI. Neem de minoren Legal Tech (vanuit het gelijknamige Legal Tech Lab) en FinTech (vanuit het Finance Lab). Of de master Digital Driven Business (vanuit het Centre for Market Insights).

Het CoE heeft het initiatief genomen om een professionele master Applied Artificial Intelligence te ontwikkelen, de beoogde startdatum daarvan is september 2022. Daarnaast wordt aan een methodiek gewerkt om elke opleiding te helpen AI-ready te worden. Het CoE is al gestart met introductietrainingen AI aan docenten om de expertise binnen de eigen organisatie op te bouwen.

Groot partnernetwerk in AI-landschap

Het CoE heeft een groot partnernetwerk van zowel AI-ontwikkelaars als -toepassers. Binnen de labs is er een structurele samenwerking met praktijkpartners, overheden en publieke instellingen. Ook heeft het CoE samenwerkingen met Amsterdam Data Science, is het partner van de Nederlandse AI Coalitie, Platform Prio (voor praktijkgericht ICT-onderzoek) en is het lid van de Amsterdamse AI-hub AI Technology for People, een coalitie van de Amsterdamse kennisinstellingen, gemeente Amsterdam en Amsterdam Economic Board.

Met de omzetting van het expertisecentrum naar een Centre of Expertise kunnen de plannen rond Applied Artificial Intelligence worden uitgebouwd en landelijk opgeschaald.