Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

ECP Jaarfestival 2021

Digido’s en digidon’ts in de digitale samenleving

Evenement

Op donderdag 11 november verzorgt de Hogeschool van Amsterdam een bijdrage aan het ECP Jaarfestival. De sessie AI for people, AI with people or AI by people - over ethiek en digitalisering - wordt georganiseerd door de Amsterdamse coalitie AI Technology for People, waar de HvA ook aan deelneemt, samen met de Gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en ECP.

Zonder betrokkenheid geen verantwoorde AI. Hoe kom je tot succesvolle en inclusieve AI implementatie? We delen perspectieven vanuit de technologie, studenten en professionals, burgers en de begeleidingsethiek.

AI en Data Science dringen door in alle haarvaten van de maatschappij. De wetenschappelijke ontwikkelingen op deze gebieden gaan snel en toepassingen beïnvloeden alle sectoren en beroepen. Dit roept bij de overheid, bedrijven en in het publieke debat de nodige vragen op. Vragen om scholing en talent, maar ook maatschappelijke, sociale en ethische vragen, zoals: hoe willen we AI in de samenleving vormgeven en hoe stellen we de gebruiker centraal? Hoe zorgen we dat degene om wie het gaat ook daadwerkelijk betrokken wordt, is en blijft.

We belichten dit vraagstuk vanuit het perspectief van de technologie, van studenten en professionals en vanuit inwoners van de stad Amsterdam.

Vanuit de HvA is Nanda Piersma een van de sprekers. Nanda is lector Responsible IT en wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Applied AI.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 5 november 2021

Datum

Startdatum 11 nov 2021

Tijd

16:15 - 17:00 uur

Contact

appliedai@hva.nl