Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Talkshow: Responsible AI voor media

Online kick-off van het tweejarige onderzoeksproject DRAMA: Designing Responsible AI for Media Applications

Evenement

Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in mediaorganisaties. Bijvoorbeeld bij de automatische creatie, personalisatie, distributie en archivering van mediacontent. Dit gaat gepaard met vragen en bezorgdheid in de maatschappij en de mediasector zelf over verantwoord gebruik van AI.

Zo zijn er zorgen over discriminatie van bepaalde groepen door bias in algoritmes en zorgen over toenemende polarisatie door de verspreiding van radicale content en desinformatie door algoritmes. Maar ook over schending van privacy bij een niet transparante omgang met data. Veel mediaorganisaties worstelen met de vraag hoe ze verantwoord met AI-toepassingen om moeten gaan.

In deze talkshow gaan we in gesprek over de vraag hoe AI op verantwoorde wijze ingezet kan worden in de media. Dat doen we met mediaprofessionals die met deze vraag te maken hebben in hun dagelijkse praktijk en met onderzoekers op het gebied van AI, ethiek en design.

De sprekers

Pascal Wiggers / Sarah van der Land, PhD / Daan Odijk / Maaike Harbers / Stefan Leijnen

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Hoe zorgen we voor diversiteit in AI-gedreven aanbevelingen? Hoe kan spraakherkenning inclusief worden gemaakt zodat het voor iedereen werkt? Hoe kunnen mens en machine samenwerken om tot nieuwe, creatieve content te produceren?

Deze talkshow vormt de kick-off van het tweejarige onderzoeksproject DRAMA: Designing Responsible AI for Media Applications. DRAMA is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Beeld en Geluid, Media Perspectives, NPO, RTL en VPRO.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 1 oktober 2021

Datum

Startdatum 07 okt

Tijd

11:00 - 12:00 uur

Contact

appliedai@hva.nl