Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

NLAIC themasessie: Het effect van AI in de zorg

Maand van de AAI | Webinar

Evenement

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij.  De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Op dinsdag 24 en donderdag 26 november organiseert de Nederlandse AI Coalitie het online event Algoritmen die werken voor iedereen. Het programma is gericht op AI-kennisoverdracht, inspireert door resultaten en toepassingen in de praktijk te laten zien, en biedt een online netwerkmogelijkheid voor de verbinding van deelnemers onderling.

Het Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence (ECAAI) van de Hogeschool van Amsterdam schuift de 26e virtuaal aan bij de themasessie Het effect van AI in de zorg. In deze sessie presenteert de werkgroep Gezondheid en Zorg van de NLAIC haar resultaten. Laat je inspireren door AI-innovaties op het gebied van gezondheid en zorg in de regio Amsterdam. Smart Health Amsterdam, Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam bespreken onder meer de implementatie van AI-innovaties, de do’s en don’ts en de opschaalmogelijkheden van AI-toepassingen binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Met een patiënt, zorgverlener, zorgbestuurder en innovator Orikami delen we ervaringen over de AI-toepassing MS sherpa. MS sherpa is ontwikkeld voor patiënten met MS (Multiple Sclerosis). Voor het verkrijgen van meer inzicht heeft Orikami twee klinisch gevalideerde testen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale biomarkers om achteruitgang sneller te detecteren en eerder de juiste behandeling toe te kunnen passen. Naast deze nadere kennismaking met MS sherpa krijg je tevens inzicht in hoe andere veelbelovende AI-innovaties breder geïmplementeerd kunnen en moeten worden.

Over het Expertise Centre Applied Artificial Intelligence

De HvA heeft op 1 januari 2020 het expertisecentrum Applied AI opgericht. Nu een Centre of Expertise in wording. Daarmee investeert de hogeschool in de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs van toegepaste AI binnen alle domeinen en studierichtingen. Iedere faculteit beschikt over een lab , waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

Het event van de NLAIC maakt deel uit van de Maand van de AAI. In november zetten we het Expertise Centre Applied Artificial Intelligence en zijn labs op de kaart! Benieuwd welke activiteiten we deze maand nog meer organiseren? Je vindt ze in dit overzicht.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 23 november 2020

Datum

Startdatum 26 nov 2020

Tijd

14:45 - 16:15 uur

Contact

Liza Verheijke (appliedai@hva.nl)