Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

ChatGPT

HvA omarmt ChatGPT met aandacht voor kansen én risico’s

Je kunt er niet omheen: technologieën als ChatGPT spelen een steeds grotere rol in de beroepspraktijk en hebben impact op onderwijs en toetsing. Binnen de Hogeschool van Amsterdam gaan we dergelijke tools op een doordachte manier een plek geven, met aandacht voor de kansen en risico’s. Daarbij leren we van en met elkaar.

Kennissessie ChatGPT

Een sensatie op het gebied van Artificial Intelligence, zo werd ChatGPT genoemd toen de tool eind 2022 voor een breed publiek op de markt kwam. Deze superslimme chatbot spuugt goedlopende lappen tekst uit en begrijpt opdrachten in gewone taal. De technologie achter ChatGPT, ontwikkeld door het bedrijf OpenAI, is een taalmodel dat getraind werd op een enorme hoeveelheid data.

Het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam hield op 24 januari 2023 een kennissessie over ChatGPT. Jurjen Helmus van het Smart Asset Management Lab trapte de sessie af met een demo: hoe werkt ChatGPT nou precies? Daarna gaf Pascal Wiggers van het Responsible AI Lab een verdiepende uitleg. Vervolgens gingen experts van binnen en buiten de HvA met elkaar in gesprek. Decaan Frank Kresin van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie vatte het geheel samen.

Kansen

Hoe kunnen we ChatGPT in ons onderwijs inzetten?

ChatGPT biedt interessante kansen. Docenten kunnen studenten de output van ChatGPT laten beoordelen, onderbouwen of weerleggen en zo een kritische, onderzoekende houding stimuleren. Studenten kunnen slimme studiestrategieën inzetten met behulp van ChatGPT, denk aan vragen stellen over de stof. ChatGPT kan bovendien fungeren als een soort assistent die inspiratie, voorbeelden en ideeën geeft waarmee de student een opdracht kan starten.

Ook voor docenten is ChatGPT interessant, bijvoorbeeld bij het ontwerp van modules of voorbereiding van lessen. En, fundamenteler, de toepassing van Artificiële Intelligentie in de beroepspraktijk betekent dat we in gesprek met het werkveld moeten afwegen wat dat betekent voor onze onderwijsprogramma’s.

We weten dat ChatGPT ‘slechts’ een chatbot is, met een interface van een taalmodel zonder intelligentie. ChatGPT-output varieert van heel bruikbaar tot onbetrouwbaar. De kunst is dus om de output op waarde te kunnen schatten. Daarvoor is - naast vakkennis en een kritische houding – AI-geletterdheid nodig: een bewustzijn van de (on-)mogelijkheden van Artificiële Intelligentie, en daardoor doordachte keuzes kunnen maken.

Nadelen bij toetsing

Het gebruik van ChatGPT is lastig te detecteren en dus zijn er zorgen over fraude en plagiaat bij toetsing en examinering. Opleidingen zijn al bezig dit risico te beperken door het gesprek te voeren over toetsvormen en toetsinhoud. In lijn met het Onderwijs- en Toetsbeleid gaan we steeds meer het proces beoordelen in plaats van het eindproduct en kijken we naar het inzicht dat een student heeft opgebouwd. Ook sluiten opdrachten en toetsvormen steeds dichter aan bij de beroepspraktijk, waardoor ze specifiek en actueel zijn. Twee kernwaarden waar ChatGPT vaak de mist mee ingaat.

Allemaal manieren om de student echt in beeld te hebben. Ook belangrijk: volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) moet een student eigen werk inleveren, met de juiste bronvermelding. Werk dat met ChatGPT is gemaakt inleveren als eigen werk, kan als fraude worden gezien. We adviseren docenten hierover met studenten in gesprek te gaan en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Ondersteuningsproject

Verantwoord toepassen van ChatGPT op de hogeschool

De HvA gaat doordacht meebewegen met de kansen en de risico’s van ChatGPT. Daarin biedt het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence ondersteuning. Binnenkort gaat het Centre of Expertise alle faculteiten kennis en ondersteuning bieden in het omgaan met ChatGPT in het onderwijs, een project dat t/m het einde van 2023 loopt. Daarbij is vooral aandacht voor vragen die leven binnen opleidingen. Ook wordt nauw samengewerkt met de bestaande ondersteunings- en professionaliseringsteams. Wat je kunt verwachten zijn onder meer kennissessies, informatieclips, een helpdesk en begeleide experimenten, allemaal gericht op het verantwoord toepassen van ChatGPT in de HvA.

Heb je vragen, behoeften of goede ideeën over ChatGPT en soortgelijke technologieën? Of ben je zelf met AI-toepassingen bezig in je eigen onderwijs? Neem dan contact op met het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence via appliedai@hva.nl o.v.v. ChatGPT.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 4 april 2023