Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Start bouw Conradhuis

Wat merk je ervan?

2 nov 2018 12:14 | Amstelcampus

In de week van 26 november start het inrichten van het bouwterrein voor het Conradhuis op de Amstelcampus. Wat zijn de gevolgen voor fietsers, het parkeren van scooters en de entree tot het Kohnstammhof?

Plattegrond Amstelcampus met bouwlogistiek Conradhuis

Vanaf 26 november wordt het nu nog braakliggende Rhijnspoorplein afgezet met hekken en is dan niet meer toegankelijk.

Je scooter of fiets parkeren?  

Het parkeren van scooters/fietsen op Rhijnspoorplein is niet meer mogelijk vanaf 26 november. Fietsen kunnen in de fietsparkeergarages onder Kohnstammhuis of Wibauthuis, of langs de Wibautstraat. Voor scooters wordt een nieuwe parkeerplek ingericht door de gemeente naast het Benno Premselahuis (zijde Mauritskade).

Omleiding voetgangers, fiets- en scooterverkeer

Voor fietsers, scooters en voetgangers geldt een omleiding. Het fiets- en voetpad van de Mauritskade worden onderdeel van het bouwterrein en kunnen dus niet meer gebruikt worden. De omleidingsroute gaat vanaf de Torontobrug verder via de Swammerdamstraat en Eerste Boerhaavestraat. Deze route wordt met borden aangegeven. Er komt een slagboom bij het fiets- en voetpad aan de Wibautstraat, ter beveiliging van de uitrit bouwverkeer zijde Wibautstraat.   

Entree Kohnstammhof

De entree naar het Kohnstammhof via het Rhijnspoorplein wordt afgesloten. Je kunt het Kohnstammhof (Studio HvA en Theo Thijssenhuis) dan alleen bereiken via het Kohnstammhuis of de entree via de Eerste Boerhaavestraat.

Informatie bouw Conradhuis

Vanaf 2 tot en met 16 november vind je meer informatie over de bouw van het Conradhuis op de begane grond van het Wibauthuis. Hier is dan een tentoonstelling ingericht met informatiepanelen.  Deze zijn vanaf 19 november ook te zien in de Leeuwenburg.

Overlast beperken

Medio december starten de eerste grondwerkzaamheden op het bouwterrein. In januari en februari start het slopen van de gemalen en het aanbrengen van damwanden. Er wordt zo geluidsarm mogelijk gewerkt en rekening gehouden met tentamenperiodes.

Meer informatie over planning en voortgang van de werkzaamheden volgt via deze website en voor medewerkers HvA ook op huisvesting.mijnhva.nl.