Alumni

De kracht van schrijven met de pen 2.0 – Evidence-based kansen voor kinderen in de klas.

Symposium voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten

Evenement

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren Centre of Expertise Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam en SchrijvenNL het inspirerende symposium De kracht van schrijven met de pen 2.0. De inschrijving is gesloten je kunt je niet meer inschrijven.

Het symposium neemt je mee in de nieuwe ontwikkelingen in het schrijven met de hand waarbij de vertaalslag van evidentie naar de praktijk in de klas wordt gemaakt. Nieuwe inzichten en praktische informatie zorgen voor up-to-date kennis over handschriftontwikkeling, vanaf groep 1-2 tot en met het VO.

Programma

Op deze dag geven prof. dr. Anna Barnett van Oxford Brookes University en dr. Melissa Prunty van Brunel University London een gezamenlijke key-note. Zij zijn beiden verbonden aan de Engelse Handwriting Association en informeren ons over de laatste ontwikkelingen van hun onderzoek naar handschriftontwikkeling.

Je volgt 4 interactieve presentaties en 2 workshops (zie onderstaand het uitgebreide programma). Op het inschrijfformulier kun je je voorkeur voor de workshops aangeven. De organisatie maakt de uiteindelijke indeling op volgorde van binnenkomst.

Tijd Programma-onderdeel
08.30 - 09.15 Inloop met koffie/thee
09.15 - 09.20 Opening en welkom
09.20 - 09.30 Starter
09.30 - 10.30 Keynote Anna Barnett/Melissa Prunty (NHA)
10.30 - 11.00 Pauze

11.00 - 12.00

Workshopronde A | Interactieve presentatie
12.00 - 13.00 Lunchpauze
13.00 - 14.00 Workshopronde A | Interactieve presentatie
14.00 - 15.00 Workshopronde B | Interactieve presentatie
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 Workshopronde B | Interactieve presentatie

16.30 - 17.00

Afsluiting met event

17.00 -18.00 Borrel

Keynote en interactieve presentaties

Prof. Anna L. Barnett and Dr. Mellissa Prunty

Difficulties in producing legible handwriting at sufficient speed can hamper progress and lead to under achievement. In UK schools, when difficulties are significant, students may be granted accommodations in normal class work and written examinations, such as allowing typing and use of a word processor. However, little is known about how teachers assess and support handwriting and typing in secondary school. We have surveyed and interviewed school teachers and school Occupational Therapists to gain their views on current policy and practice in this area. We also asked parents and students themselves about their experiences of handwriting and typing in school. In this talk we highlight the main findings to indicate the current status of handwriting and typing in secondary schools in England. Recommendations for improving aspects of the teaching and assessment for handwriting and typing will be outlined.

Take a look at the slides / Bekijk de presentatie

Prof. Anna Barnett, Oxford Brookes University, UK.

Handwriting is just one component of the broader skill of writing. However, most assessment tools focus on specific elements of the writing process. In this session we consider how scripts obtained from the Detailed Assessment of Speed of Handwriting (DASH), a popular test of handwriting speed, can be used to obtain information on broader aspects of legibility and writing quality. This allows for a more holistic assessment, useful for intervention planning.

Mini bio Prof. Anna Barnett
Anna is a Professor in Psychology at the Centre for Psychological Research, Oxford Brookes University, with expertise in the area of developmental assessment. Much of Anna’s research is in the area of motor development and disorders, particularly Developmental Coordination Disorder (DCD). She has published widely on the assessment, diagnosis and understanding of DCD. Anna also has a particular interest in writing and handwriting. She is the principal author of the DASH, DASH17+ and Handwriting Legibility Scale and has conducted research to better understand the writing and handwriting difficulties of individuals with neurodevelopmental disorders, including those with DCD and Dyslexia.

Ingrid van Bommel-Rutgers, Master Pediatric Physical Therapist en Liesbeth de Vries

De SASS is een recent ontwikkelde evidence-based groepsinterventie voor kinderen uit groep 3 & 4 die extra ondersteuning bij het schrijven nodig hebben in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening. Zo kunnen deze kinderen snel weer aanhaken bij het handschriftniveau van de groep.

Binnen deze co-teaching interventie werken kindertherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak. Doe je mee om alle kinderen met plezier soepel en leesbaar te leren schrijven op school?

Bekijk presentatie

Dr. Mellissa Prunty, Brunel University London, UK.

Typing is often recommended as an alternative mode of writing for students with handwriting difficulties. However, teachers, allied health professionals, parents and students themselves may have differing views on when students can handwrite and type and how these skills are supported. In this session we reflect on what factors to take into consideration when making decisions about how students write in school.

Mini bio Dr. Melissa Prunty

Mellissa is a Senior Lecturer in Occupational Therapy at Brunel University London and Chair of the National Handwriting Association in the UK. She completed her PhD on handwriting difficulties in children with Developmental Coordination Disorder (DCD) at Oxford Brookes University in 2014. Mellissa specialises in working with children with coordination difficulties and runs a research clinic  at the university which investigates key skills and participation in childhood. Her research on handwriting focuses on understanding the mechanisms of handwriting difficulties. More recently, Mellissa’s studies have looked at handwriting versus typing in adolescents with handwriting difficulties and understanding how decisions are made in school and health care settings to support them.

Prof. Dr. Hilde Van Waelvelde

Van Waelvelde is verbonden aan de Universiteit Gent waar haar onderzoek en onderwijs zich voornamelijk richt op kinderen met milde neuro-motorische stoornissen. In deze groep kinderen zijn schrijfmotorische problemen eerder regel dan uitzondering. Samen met collega’s ontwikkelde zij de Vlaamse versie van de SOS-2, werd de schrijfmotorische interventie ‘Ik kan het!’ uitgewerkt en werd de evidentie er van onderzocht. Recent werd in Gent ook de ‘Handwriting Legibility Scale’ vertaald en genormeerd. Op dit congres zal zij de aandacht vestigen op het onderzoek van het handschrift: objectiveren en/of subjectief evalueren? Kwaliteit of leesbaarheid? En wat doen we dan met de resultaten van het onderzoek?

Bekijk presentatie

Workshops

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van papier- en pentaken in groep 1 en 2

De periode in groep 1 en 2 is belangrijk voor de ontwikkeling van de papier- en pentaken als voorbereiding op het schrijven met de hand. In deze workshop vertellen we over de meest recente literatuur en gaan we daarmee in kleine groepjes praktisch aan de slag. Zo kun je het geleerde meteen toepassen in de eigen beroepspraktijk.

Over de begeleiders

Monique van Oers BSc is docent handschriftonderwijs & schrifteducatie en beeldende vorming aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Tilburg.

Margo van Hartingsveldt PhD is kinderergotherapeut, opleidingsmanager ergotherapie, oefentherapie en Interprofessioneel Paramedische Zorg en lector participatie en Omgeving aan de faculteit Gezondheid van Hogeschool van Amsterdam

Bekijk presentatie

Hoe maak ik het handschriftonderwijs in groep 5 en 6 succesvol én motiverend

De prioriteit van het schrijven verschuift in groep 5/6 naar de inhoud (spellen en stellen), terwijl het automatiseren van het handschrift pas eind groep 6 verwacht mag worden. Wat te doen als de motivatie om te oefenen laag is, de motorische vaardigheid onvoldoende blijft en de leesbaarheid en/of het tempo achterblijft? We delen praktische tips.


Begeleiders

  • MEd Detti Steeman, Kinderoefentherapeut
  • BC Simone Feenstra, Leerkracht, Pedagoog i.o.
  • MEd Annelies de Hoop, Kinderergotherapeut

Bekijk presentatie

Schrijven met de hand en blind typen: een goede combinatie?

Bij het thema  Schrijfonderwijs van het Nationaal programma Onderwijs (NPO) is de aanbeveling opgenomen: Zet in op handschriftonderwijs én typvaardigheid bij het leren om te schrijven.

Wat is er bekend vanuit de literatuur over schrijven met de hand en blind typen? Waarom schrijven, waarom typen en met name welke keuze maak je bij de verschillende schrijftaken?

Aan de hand van praktische oefeningen gaan we hierover met elkaar in gesprek. Neem je laptop en pen/potlood en papier mee.

Over de begeleiders

Dr. Henny van der Meijden is docent/onderzoeker bij Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen typvaardigheid en academische prestaties van basisschoolkinderen.

Dr. Anneloes Overvelde is kinderfysiotherapeut/onderzoeker en cursusleider. Zij is auteur van het Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen, het boek Aan de slag met Handschriftonderwijs en de groepsinterventie Samen aan de Slag met Schrijven (SASS!).

Bekijk presentatie

De Kleurles: een goede voorbereiding op het ontwikkelen van een leesbaar handschrift.

Kleuren is een leuke, zinvolle activiteit die bijdraagt aan het ontwikkelen van vaardigheden die je ook bij het leren schrijven nodig hebt, zoals zithouding, pengreep, doseren van kracht en fijne motoriek.

Met de methodiek De Kleurles kan de leerkracht meteen in de klas aan de slag. Succes verzekerd.

Begeleiders

  • Lia Wouters
  • Marlies Schaerlaeckens

Bekijk presentatie

Met veel plezier leren schrijven in groep 3 en 4

Het leren schrijven van getallen, letters en woorden gebeurt m.n. in groep 3 en 4. Hoe je dit het beste vanuit de evidentie kunt doen, laten we zien in deze workshop. Met het EDI-model gekoppeld aan een letterpretles illustreren we hoe je met een effectieve instructie ook veel plezier kunt beleven aan het leren schrijven met de hand. Na de workshop ga je naar huis met veel concrete én speelse ideeën die je bij wijze van spreken de volgende dag al kunt inzetten. Je bent welkom bij de letterpret workshop van Maud en Sabrine.

Over de begeleiders

Maud Lapien, Pabodocent handschriftonderwijs en schrifteducatie, Fontys
Drs. Sabrine van Everdingen, Pabodocent handschriftonderwijs en schrifteducatie, Hogeschool KPZ Zwolle

Je bent welkom bij de letterpret workshop van Maud en Sabrine.

Bekijk presentatie

Vlot en leesbaar schrijven in groep 7,8 en in het V.O.

In groep 7-8 en het V.O. ontwikkelen de meeste kinderen een vlot, persoonlijk en leesbaar handschrift. Bij een aantal leerlingen lukt dat onvoldoende. Deze workshop is gericht op het bieden van hulp aan leerlingen die onvoldoende vlot en slecht leesbaar schrijven. Er worden tips gegeven om effectief met leerlingen aan de slag te gaan in de eigen beroepspraktijk.

Over de begeleiders

Monique van Oers BSc is docent handschriftonderwijs & schrifteducatie en beeldende vorming aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Tilburg.

Rijn van de Rozenberg BSc is schoolondersteuner en specialist handschriftontwikkeling bij Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

Bekijk presentatie

Schrijfladder

Loop jij er ook tegenaan dat steeds meer kinderen moeite hebben met fijnmotorische vaardigheden en leesbaar schrijven? Wil je weten hoe dat komt en hoe je deze vaardigheden zelf eenvoudig in jouw klas ontwikkelt? Kom dan naar onze praktijkworkshop en doe mee met De Schrijfladder.

Over de begeleiders

Marjon van Sambeek BSc is kinderergotherapeut en werkt met kinderen binnen het regulier en speciaal basisonderwijs vanuit haar eigen praktijk voor Kinderergotherapie. Ontwikkelaar en eigenaar van De Schrijfladder.

Hans Stroes is 1e graads docent lichamelijke opvoeding en auteur van diverse publicaties op het gebied van spelen en bewegen op de basisschool.  Eigenaar van scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging en De Schrijfladder.


Doelgroep:

Leerkrachten groep 1 t/m 5, (M)RT-ers en IB-ers, directie, ergotherapeuten, fysiotherapeuten

Bekijk presentatie

Met plezier startklaar voor het schrijven!

In het WRITIC-groepsprogramma werken kinderen, leerkracht, ouders en kindertherapeut samen om de papier- en pentaken te stimuleren, zodat kinderen startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Motivatie en plezier zijn hierbij sleutelwoorden; als kinderen schrijven leuk vinden, doen ze het vaker en zo worden ze steeds beter.

De begeleiders

Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries

Bekijk presentatie

Contact

Neem voor vragen en informatie contact op met het secretariaat via: kansenvoorkinderen-fg@hva.nl

Locatie

Praktische informatie

Tijden 08.30 – 18:00 uur (programma start om 09.15 uur / eindtijd incl. borrel)
Prijs € 150,- (early-bird - tot 1 juli 2022) | € 175,- (vanaf 1 juli 2022)
Accreditatie Wordt aangevraagd
Gepubliceerd door  Urban Vitality 31 oktober 2022

Datum

Startdatum 12 okt

Tijd

09:15 - 18:00 uur

Contact

Angela Evenhuis
Niermela Chote-Sobha