Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Onder Soep lezing 'Grensverleggend leraren opleiden: naar een nieuwe opleidingsroute voor leraren'

Lezing/College

Steeds meer scholen zijn op zoek naar andere aanpakken. Zij vragen ook om een nieuw type leraar. FOO werkt daarom aan de ontwikkeling van een nieuwe opleidingsroute. Graag delen Armin Viergever, Dion Sondervan en Esther Castelein de eerste gedachten en dilemma’s.

Ontwikkeling nieuwe opleidingsroute

Aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe opleidingsroute is de vraag van diverse Amsterdamse vernieuwingsscholen om leraren op te leiden die bewust zijn van vernieuwing van onderwijs en daarin ook kunnen acteren.

Steeds meer scholen zijn op zoek naar nieuwe aanpakken waarin het traditionele klassikale (vak)onderwijs en/of de harde knip tussen verschillende sectoren en niveaus doorbroken worden. Deze ontwikkelingen in het onderwijs vragen ook om een ander type leraar.

De vraag van het onderwijs

Vanuit zowel het rapport ‘Ruim baan voor leraren’ (Onderwijsraad, 2018) als de Kamerbrief ‘Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt’ (Ministerie OCW, 2019) blijkt dat  lerarenopleidingen momenteel te weinig ruimte hebben om mee te bewegen met de vraag van het onderwijs, laat staan het onderwijs van vernieuwingsscholen.

Een nieuwe visie op onderwijs en leraarschap

Een ontwikkelgroep bestaande uit lerarenopleiders en leraren van vernieuwingsscholen werkt aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op onderwijs en leraarschap. In diverse sessies hebben wij ons laten inspireren door vernieuwingsscholen vanuit het hele land. Enkele elementen die wij vanuit onze visie willen laten terugkomen in het onderwijs zijn; whole child development, duurzaam onderwijs, leren in professionele leergemeenschappen, eigenaarschap, kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.

Visie, dilemma's en feedback

Komend studiejaar (2020-2021) gaan wij starten met een minor en het liefst ook met een heel nieuwe 4-jarige opleiding.
In de Onder Soep lezing willen wij graag onze visie toelichten, aangeven welke dilemma’s we tegenkomen en feedback ophalen.

Over de sprekers

Armin Viergever is docent lerarenopleiding Aardrijkskunde
Dion Sondervan is docent lerarenopleiding Pedagogiek
Esther Castelein is docent lerarenopleiding Engels
Marco Snoek is lector 'Leren en Innoveren'

Programma

11.45 - 12.00              Inloop met een kopje soep
12.00 – 12.05 uur      Inleiding door Marco Snoek als Kenniscentrum gastheer
12.05 – 12.35 uur      Onder Soep lezing 'Grensverleggend leraren opleiden:
                                     naar een nieuwe opleidingsroute voor leraren'
                                     door Armin Viergeven, Dion Sondervan en Esther Castelein
12.35 – 12.45 uur      Discussie en vragen

Waar en wanneer?

Datum:

donderdag 30 januari 2020

Tijd: 

12.00 - 12.50

Locatie:

KSH 00A11 (Collegezaal BG)

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 15 januari 2020