Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Onder Soep lezing 'Inclusie door Sport? Wat jeugdtrainers ons leren'

door Emran Riffi

Lezing/College

Over de impact en pedagogische werking van jeugdsport is nog weinig bekend, met name als het gaat om inclusie onder kwetsbare jongeren. Emran Riffi presenteert wat jeugdtrainers ons leren uit de praktijk.

'Inclusie door Sport? Wat jeugdtrainers ons leren'

Sport wordt gezien als een bron van inspiratie, verbinding en ontwikkelingskansen. Tegelijkertijd zien we dat sport niet altijd een positieve impact heeft. Sterker nog, onderzoek toont ook averechtse effecten van jeugdsport, met name onder kwetsbare minderheidsgroepen.

Met het promotieonderzoek ‘Inclusion through Sport?’ exploreert Emran Riffi de werking van jeugdsport, met name ten aanzien van sociale inclusie onder kwetsbare jongeren. Hij identificeert uitdagingen voor sportverenigingen en (sport)pedagogen, zodat de kracht van jeugdsport beter kan worden benut.
Emran Riffi presenteert zijn eerste deelstudie, waarin hij uiteenzet wat jeugdtrainers ons leren over hun inspiratie en pedagogische doelen. Bovendien wordt ingegaan op hun (interpretaties van) pedagogische condities en hieraan verbonden uitdagingen. Ook wordt stilgestaan bij kritische vragen voor het lopende onderzoek en de pedagogische praktijk.


Over Emran Riffi

Emran Riffi is docent aan de opleiding Pedagogiek en promovendus aan de UvA, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Hij houdt van koekjes.

Programma

12.00 – 12.05 uur Inleiding door dr. Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs
12.05 – 12.35 uur Onder Soep lezing 'Inclusie door Sport? Wat jeugdtrainers ons leren'
door Emran Riffi
12.35 – 12.45 uur Discussie en vragen

Datum:

donderdag 31 oktober 2019

Tijd:

12.00 - 12.50 uur

Locatie:

KSH 07A14

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 september 2019

Datum

Startdatum 31 okt 2019

Tijd

12:00 - 12:50 uur

Contact

Irene van Gessel

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555