Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Het doel van deze workshop is om opleiders bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO), als ook geïnteresseerden van de buiten de faculteit, Computational Thinking op een laagdrempelige manier te laten ervaren.

Tijdens de bijeenkomst worden twee sessies gehouden waarin deelnemers gaan werken met Computational Thinking. De sessies zijn bewust laagdrempelig en daardoor voor een breed publiek geschikt.

Sessie 1 – Robots voor iedereen (door Bas Pijls)

Tijdens deze sessie leren deelnemers een robotje te laten bewegen. Deze robot houdt een pen vast en tekent daarmee een lijn op papier (wellicht een geometrisch figuur).

Een team van studenten ontwikkelt materialen bedoeld voor een les over robotica in het onderwijs voor leerlingen van 10-15 jaar. Doel hiervan is om angst voor technologie weg te nemen, de leerlingen enkele basisprincipes van robots programmeren bij te brengen en ze hiermee te laten experimenteren. Dat maakt het programmeren van het robotje laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Sessie 2 – Everybody codes: Micro:bit in het VO (door Dorrith Pennink)

De micro:bit is een kleine, programmeerbare computer met bewegings- en temperatuursensoren, een kompas en bluetoothtechnologie. De meerwaarde van de micro:bit is dat het speciaal voor het onderwijs is ontworpen en veelzijdig is. De mogelijkheid bestaat om zowel met een de blokeditor als tekstueel te programmeren, dat maakt de micro:bit laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Smart Education

Deze Computational thinking workshop wordt georganiseerd vanuit het Smart Education project binnen FOO. Binnen dit project werken we aan innovatieve ideeën rond leren en onderwijzen met ICT (in het bijzonder met Kunstmatige Intelligentie). De verwachting is dat Computational Thinking een belangrijke pijler kan worden binnen Smart Education.
Met deze workshop willen we deze veronderstelling nader onderzoeken in samenwerking met opleidingen en opleiders.

Waar en wanneer

Datum: 9 december 2019
Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: MLH 03A16 (start) en MLH 04A30

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 4 december 2019

Datum

Startdatum 09 dec 2019

Tijd

15:00 - 18:00 uur

Locatie

Muller-Lulofshuis (MLH)

Wibautstraat 5a

1091 GH Amsterdam

020 595 4900