Alumni

Studentsucces - Trendbreuk of studiesucces light?

Een kritische blik op het nieuwe beleid

Artikel

Het op studiesucces gerichte beleid heeft het hoger onderwijs schade toegebracht, menen Folke Glastra en Daniël van Middelkoop. Wat dat betreft lijkt de recente accentverschuiving naar studentsucces hoopgevend. Maar betekent die ook echt een stap in de richting van maatschappelijk relevant hoger onderwijs?

Referentie Glastra, F., & van Middelkoop, D. (2020). Studentsucces - Trendbreuk of studiesucces light? Een kritische blik op het nieuwe beleid. TH&MA Hoger Onderwijs, 2020(3), 13-17. https://www.researchgate.net/publication/342625457_Studentsucces_Trendbreuk_of_studiesucces_light_-_een_kritische_blik_op_het_nieuwe_beleid_-_in_Thma_2020-3
Gepubliceerd door  CAREM 1 juni 2020