Alumni

Samen zorgen in de wijk

Verslag

Hoe ervaren de mensen in de wijk het zorgen voor elkaar? Hoe kan de doorgroei naar betaald werk georganiseerd worden in de wijk? En hoe kunnen de vraag naar zorg in de wijk en de mogelijkheden van mensen beter gematcht worden?

Deze vragen staan centraal in ‘Samen zorgen in de wijk’, een onderzoeksproject dat binnen het samenwerkingsverband House of Skills is uitgevoerd. De ervaringen van zorgvragers, zorgverleners en organisaties in en rondom de zorg in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost vormen de basis van dit onderzoek.

Acht lessen vanuit de wijken zijn gekoppeld aan acht stappen in de richting van een nieuwe benadering waarin ‘samen zorgen in de wijk’ centraal staat. In deze nieuwe benadering ontstaat vanuit arbeidsmarktperspectief meer ruimte om toe te groeien naar een rol als verzorgende.

Uitgangspunt is immers de wijk waarin mensen al wonen, vertrouwd zijn en waardevolle ervaringen hebben. Verbinders zijn dichtbij en samenwerking is een kernpunt. Dat biedt een vriendelijker en laagdrempeliger context om aan de slag te gaan dan de huidige sterk geformaliseerde systeemwereld van de zorg.

Referentie Hogenstijn, M., & Meulemans, W. (2020). Samen zorgen in de wijk. Hogeschool van Amsterdam, The Work Lab.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Publicaties:

Research database