Alumni

Samen goed werken

Pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap

Vakmensen en professionals zijn van grote waarde in werk en maatschappij. Vanuit motivatie en betrokkenheid leveren ze samen goed werk – betekenisvol werk van hoge kwaliteit. Ze spelen bovendien een belangrijke rol in de zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Maar ondanks dit belang staan vakmanschap en professionaliteit in veel organisaties onder druk. Systemen en processen gericht op controle en efficiëntie lijken vaak belangrijker dan organiseren vanuit een professionele logica. Samenwerken in teams aan complexe vraagstukken komt in veel organisaties niet goed van de grond en de dialoog over goed werk en de aanpak om dat te realiseren is nog te vaak het sluitstuk op overvolle to-do lijsten.

Referentie van Middelkoop, D. (2022). Samen goed werken: Pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap. Academische Uitgeverij Eburon,.
Gepubliceerd door  CAREM 11 oktober 2022

Publicatiedatum

okt 2022

Publicaties:

Research database