Alumni

Ecosysteem Impact Ondernemen Amsterdam 2020

Een eerste beeld

Verslag

Welke Amsterdamse ondernemingen zijn vanuit maatschappelijke gedrevenheid bezig om een netto positieve impact te maken op de maatschappij? Wie zijn inspirerende voorlopers op dit gebied? En wat zijn belangrijke ontwikkelingen in het landschap of ecosysteem van deze ondernemingen en de organisaties eromheen? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze rapportage Ecosysteem impact ondernemen Amsterdam 2020 – Een eerste beeld.

De rapportage komt voort uit het programma Amsterdam Impact 2019-2022: het versterken van het ecosysteem van impact ondernemerschap van de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2019b).

In dit programma is de eerste maatregel gericht op het in kaart brengen van spelers in het ecosysteem, ontwikkelen van indicatoren en uitvoering van nulmeting.

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft de Hogeschool van Amsterdam een nulmeting gedaan van het ecosysteem rond impact ondernemerschap, op basis van geselecteerde beschikbare data uit 2019 en 2020 en aanvullende interviews en groepsgesprekken. In het kader van het Actieprogramma Sociaal Ondernemen 2015-2018 is het ecosysteem rond sociaal

Referentie Hogenstijn, M., Koomen, M., & Wakkee, I. (2020). Ecosysteem Impact Ondernemen Amsterdam 2020: Een eerste beeld. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Entrepreneurship.
Gepubliceerd door  CAREM 20 oktober 2020

Publicatiedatum

okt 2020

Auteur(s)

Michelle Koomen

Publicaties:

Research database