Alumni

Rapportage project Vernieuwing Medezeggenschap

extern en intern onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap bij de Hogeschool van Amsterdam

Verslag

“Schets een visie voor de invulling van medezeggenschap binnen de HvA. Schrijf een veranderplan met de meest waardevolle en kansrijke maatregelen voor korte (binnen komend zittingsjaar) en lange termijn om bij te dragen aan de vernieuwing van medezeggenschap binnen de HvA. En doe een voorstel voor reële, hanteerbare en spannende experimenten, waarin nieuwe manieren van participatie en samenwerken worden uitgeprobeerd en die direct na de zomer kunnen worden opgestart.” Dat was de drieledige opdracht voor het project Vernieuwing Medezeggenschap.

Reference van der Eyden, R., van Middelkoop, D., van Brummelen, Y., & Bolier, I. (2016). Rapportage project Vernieuwing Medezeggenschap: extern en intern onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap bij de Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam.
Published by  CAREM 1 January 2016

Publication date

Jan 2016

Author(s)

Rob van der Eyden
Yvonne van Brummelen
Ingrid Bolier

Publications:

Research database