Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Scriptieprijs H&T

Is jouw scriptie 1.000€ waard?

9 jul 2017 16:14 | Faculteit Business en Economie

De alumnivereniging Hou’ en Trouw, organiseert jaarlijks een scriptieprijs. De beste drie scripties worden beloond met geldprijzen variërend tussen €250 voor de derde prijs en €1000,- voor de winnaar. De uitreiking van deze scriptieprijs vindt traditiegetrouw plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van H&T in Carré.

Vorig jaar zijn er 10 scripties voorgedragen door de verschillende opleidingen. De scriptie van Nick de Man, student BKMER, won de scriptieprijs. Dit jaar willen we vanuit Hou’ en Trouw meer studenten attenderen op deze scriptieprijs en hen oproepen om hun scriptie voor te dragen indien deze voldoet aan de volgende eisen:

  • Eindcijfer is minimaal een 8 of hoger;
  • De scriptie is vernieuwend en ondernemend;
  • De scriptie levert een wezenlijke bijdrage aan de organisatie waar het voor geschreven is of aan de beroepspraktijk;

De scriptie wordt tevens getoetst op originaliteit, actualiteit en leesbaarheid. Ook scripties die onder embargo geschreven zijn kunnen meedoen. Een speciale scriptiecommissie, bestaande uit alumni, bepaalt de uiteindelijke genomineerden en winnaars.

Wil jij jouw scriptie inleveren, of van een student die je begeleid hebt? Doe dat dan via het formulier hieronder, of via secretariaat@houentrouw.nl

Klik hier om de scriptie in te leveren