Alumni

Symposium Oefentherapie

Halfjaarlijkse symposium van de opleiding Oefentherapie HvA voor partners uit het werkveld

Evenement

Het thema tijdens deze 15e bijeenkomst luidt: ‘Ervaringen en ondersteuningsbehoeften van leefstijlcoaches in het gebruik van digitale coachingsmiddelen bij cliënten met overgewicht’. Het symposium is hybride en is zowel online te volgen als op locatie bij te wonen.

Op maandag 12 juni gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van ons vakgebied en beroepsmogelijkheden van de oefentherapeut. Speciale aandacht is er dit keer voor leefstijlcoaching en het gebruik van digitale (hulp)middelen daarbij. Gastspreker Monique Bak was tot begin dit jaar onderzoeker in het lectoraat Oefentherapie in de onderzoeksgroep Inzet van technologie voor leefstijlcoaches (ITLC) en vertelt ons meer over de rol van e-coaching bij het veranderen van gezondgedrag vanuit het perspectief van ons als paramedische zorgprofessionals.

Programma

13:00 Welkom en opening
13:05 Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
14:15 Pauze
14:30 Lezing: leefstijlcoaching en het gebruik van digitale (hulp)middelen daarbij, door MSc. Monique Bak
15:15 Pauze
15:30 Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
16:15 Pauze
16:30 Afsluiting en evaluatie
17:00 Netwerkborrel voor aanwezigen op locatie (tot 17.30 u)

Praktische zaken

  • Privacy als u online of fysiek deelneemt: De link die u via e-mail krijgt toegestuurd is alleen beschikbaar op 12 juni 2023. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer beelden gemaakt voor promotie activiteiten van de opleiding oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het symposium of aanwezig bent in de zaal geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail een evaluatievragenlijst. Het gaat om max 10 vragen.
  • U ontvangt de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping/reflectie.

ACCREDITATIE

Voor het deelnemen aan het symposium incl. het invullen van de evaluatie en reflectie ontvangt u 3 accreditatiepunten (cursusnaam: Werkveldstudiemiddag HvA: Samenwerken met stagiaires (ID nummer: 475108).

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via stage.oefentherapie@hva.nl. U ontvangt een bevestigingsmail na inschrijving. Vlak voor het event ontvangt u een mail met de link naar het symposium / het adres van de locatie van het symposium.

SAVE THE DATE!

  • 15 januari 2024 - online symposium opleiding Oefentherapie

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Volg ons op LinkedIn: "Alumni en studenten Oefentherapie"

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 mei 2023

Datum

Startdatum 12 jun

Tijd

13:00 - 17:00 uur