Alumni

Online symposium Oefentherapie - januari 2023

Halfjaarlijkse online symposium van de opleiding Oefentherapie HvA voor partners uit het werkveld

Evenement

Hoe geeft de opleiding Oefentherapie samen met de werkpraktijk van afgestudeerden, onderzoeksgroepen en haar onderwijs invulling aan de toekomst van de bachelor Oefentherapie en daarmee aan het toetreden tot het Wet-BIG beroep Oefentherapeut? Het thema ‘ontmoet de toekomst’ is tijdens deze 14e bijeenkomst relevanter dan ooit.

Op 16 januari gaan we online met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van ons vakgebied en beroepsmogelijkheden van de oefentherapeut. Speciale aandacht is er dit keer voor bewegingsangst. Gastspreker Paul Keessen is recent gepromoveerd op de rol van bewegingsangst bij hartpatiënten en vertelt ons meer over de rol van bewegingsangst bij het veranderen van beweeggedrag vanuit het perspectief van ons als paramedische zorgprofessionals.

SPREKER

Phd.Dr. Paul Keessen (PhD) is docent-onderzoeker bij de opleiding Oefentherapie en het lectoraat Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Lees hier meer over Paul Keessen.

AchtergrondInformatie:

  • Changes in fear of movement in patients attending cardiac rehabilitation. ter Hoeve, N., Keessen, P., den Uijl, I., Visser, B., Kraaijenhagen, R. A., Sunamura, M., Latour, C. H. M., Scholte op Reimer, W. J. M., & Van Den Berg-Emons, HJG. (2021).
  • Changes in fear of movement in patients attending cardiac rehabilitation: responsiveness of the TSK-NL Heart. European journal of preventive cardiology, 28(suppl. 1), i358. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab061.364

Programma

13:00 Welkom en opening
13:05 Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
14:15 Pauze
14:30 Lezing: "De rol van bewegingsangst bij het veranderen van beweeggedrag" door Dr. Paul Keessen (PhD).
15:15 Pauze
15:30 Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
16:15 Pauze
16:30 Afsluiting en evaluatie
17:00 Einde symposium

Praktische zaken

  • Privacy: De link die u via e-mail krijgt toegestuurd is alleen beschikbaar op16 januari 2023. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer beelden gemaakt voor promotie activiteiten van de opleiding oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het seminar geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail een evaluatievragenlijst. Het gaat om 8 vragen. Het invullen van deze evaluatie is een voorwaarde om de geaccrediteerde scholingspunten KP te ontvangen. Bij de evaluatie ontvangt u ook de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping /reflectie (t.b.v uw IPO – KP).

Accreditatie

Voor het deelnemen aan het symposium incl. het invullen van de evaluatie en reflectie ontvangt u 4 accreditatiepunten (cursusnaam: Werkveldstudiemiddag HvA: Samenwerken met stagiaires (ID nummer: 309327).

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via stage.oefentherapie@hva.nl. U ontvangt een bevestigingsmail na inschrijving. Vlak voor het event ontvangt u een mail met de link naar het symposium.

Save the date!

  • 12 juni 2023 - online symposium opleiding Oefentherapie

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn: "Alumni en studenten Oefentherapie"

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 6 december 2022

Datum

Startdatum 16 jan

Tijd

13:00 - 17:00 uur