Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Webinar Oefentherapie - Ontmoet de Toekomst

Halfjaarlijkse werkveld seminar vanuit de opleiding Oefentherapie - Bewegen en Gedrag

Evenement

Op welke manier geeft de opleiding Oefentherapie – Bewegen en Gedrag samen met de werkpraktijk van afgestudeerden, onderzoeksgroepen en haar onderwijs invulling aan de toekomst van de bachelor Oefentherapie en daarmee aan het toetreden tot het Wet-BIG beroep Oefentherapeut? In deze bijeenkomst(en) staat centraal het thema ‘ontmoet de toekomst ‘. Als actieve Community of Practice gaan we in gesprek met een spreker en met elkaar over de ontwikkeling van ons vakgebied en de verschillende beroepsmogelijkheden. Dit maal geheel online.

Werkveld seminars van de bachelor Oefentherapie zijn een middel om in gesprek te gaan met elkaar en kennis en ervaring te delen tussen alle betrokkenen bij de opleiding Oefentherapie – Bewegen en Gedrag. Betrokkenen zijn: alumni, studenten, docenten, onderzoekers, stagewerkbegeleiders, onderzoeksstage-opdrachtgevers, vertegenwoordigers van de beroepsvereniging en relevante instituten: VvOCM, PPN, VvAA, etc. Studenten presenteren en verdedigen de resultaten van hun afstudeeronderzoek in het vakgebied Oefentherapie – Bewegen en Gedrag.

Spreker

Annemarie Hulst-Waal, onderwijskundige en beleidsmedewerker bij Centre of Expertise Urban Vitality.

Samen werken, leren en innoveren

Hoe stimuleren we samen werken, leren en innoveren? Annemarie neemt ons tijdens haar lezing mee in de wereld van de Living Labs. Living labs zijn leer- en experimenteer omgevingen in de dagelijkse realiteit (real-life), bijvoorbeeld een stadswijk of wooncomplex, waarin bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers een vraagstuk sámen oppakken. In co-creatie werken zij met elkaar aan een oplossing of een verbetering van de situatie. Welke inspiratie kunnen we uit de werkwijze van een Living Lab halen voor de stages en/of de beroepspraktijk?
Lees hier het interview ‘Leren en creëren in een Living Lab’ met Annemarie Hulst-Waal.

Programma 7 juni 2021

13.00

Welkom en opening online omgeving: programma uitleg en gelegenheid voor het stellen van praktische vragen.
13.15 Workshop ronde 1: Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
14.15 Pauze
14.30 Lezing 'Samen werken, leren en innoveren' en in gesprek met Annemarie Hulst-Waal (zie toelichting spreker)
15.00 Opleidingsontwikkelingen: in gesprek met stagecoördinator Aline Broekema
15.15 Pauze
15.30 Workshop ronde 2: Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek
16.30 Pauze
16.45 Reflectie en evaluatie (uitleg over het ontvangen van de accreditatiepunten)
17.00 Einde Werkveldseminar

Praktische zaken

  • Privacy: De link die u via de mail krijgt toegestuurd na inschrijving is alleen beschikbaar op 7 juni 2021. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer foto’s gemaakt voor promotie activiteiten van de bachelor oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het seminar geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail de evaluatie met het verzoek ook enkele reflecties te delen. Het invullen van deze evaluatie is een voorwaarde om de geaccrediteerde scholingspunten KP te ontvangen. Bij de evaluatie ontvangt u ook de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping /reflectie (t.b.v uw IPO – KP).

Kosten en accreditatie

Voor het deelnemen aan het werkveldseminar incl. het online invullen van de evaluatie en reflectie ontvangt u 4 accreditatiepunten (cursusnaam: Werkveldstudiemiddag HvA: Samenwerken met stagiaires (ID nummer: 309327)).

Kosten voor deze professionaliseringsactiviteit bedragen €25,00 (alumnus van de HvA) of €30,00 (niet-alumnus) en dit bedrag kunt u overmaken aan:

IBAN-nummer

NL52DEUT0428925111

Ten name van

Hogeschool van Amsterdam

Onder vermelding van

Projectnr. S.0106.0019

Projectnaam: 100 jaar opleiden Oefentherapeuten

Wij besteden deze bijdragen aan het realiseren van het lustrumboek: 100 jaar opleiden. Voor u persoonlijk geldt dat u dit bedrag later dan ook in mindering kunt brengen op de kosten van het lustrumboek mocht u besluiten dit te willen ontvangen in de herfst van ons lustrumjaar 2021!

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via stagecoordinatie.otm@hva.nl.

Save the dates:

  • Feestelijk Lustrum inclusief boekpresentatie 2 november 2021

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn: “Alumni en studenten Oefentherapie

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 april 2021

Datum

Startdatum 07 jun

Tijd

13:00 - 17:00 uur

Locatie

Online Microsoft Teams meeting

Inlog volgt via e-mail

n/a Online