Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Alumnidag Faculteit Gezondheid 2020

Interdisciplinaire samenwerking  bij cardiologische aandoeningen

Evenement

Je bent van harte uitgenodigd voor de Alumnidag van de Gezondheidcampus op zaterdag 18 april 2020. Deze alumnibijeenkomst heeft als centrale thema Interdisciplinaire samenwerking bij cardiologische aandoeningen. Deze dag wordt georganiseerd om jou, ook na je studie, te kunnen blijven voeden met kennis over jouw vakgebied. 

GECANCELD WEGENS CORONAVIRUS

In Nederland doorloopt de cliënt na een cardiaal event in de regel een (poliklinisch) revalidatieprogramma met psychische en educatieve interventies. Op deze Alumnidag 2020 wordt in gegaan op enkele van deze interventies die we aanbieden in Polifysiek. Polifysiek is de academische werkplaats op de Gezondheidscampus waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samengaan. Je krijgt een update van de laatste inzichten met betrekking tot hartrevalidatie en wat dit betekent voor jou als zorgprofessional.

Het programma bestaat uit twee centrale lezingen en de keuze uit diverse workshops. Informatie over de inhoud van de lezing en de workshops vind je onderaan deze webpagina.

09.30 – 10.00 uur: Inloop met koffie, thee en koekjes
10.00 – 10.15 uur: Welkom
10.15 – 10.45 uur: 1e lezing – De medisch kant van cardiologische aandoeningen
10.45 – 12.00 uur: 2e lezing – Van Buitensluiten naar Centraal stellen
12.00 – 13.00 uur: Uitgebreide lunch
13.00 – 14.30 uur: Workshops – gerelateerd aan het centrale thema
14.30 – 15.30 uur: Afsluiting, netwerken met een borrel, thee en hapjes.

LEZINGEN

1e lezing : De medisch kant van cardiologische aandoeningen

Door: Niek Kruijer, docent medische vakken. Werkzaam als docent aan de HvA sinds 1979.

Beschrijving
Cardiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van cardiologische aandoeningen. In deze eerste korte lezing staan we even stil bij de anatomie, fysiologie en de belangrijkste pathologie van het hart. Tevens krijg je inzicht in de laatste stand van zaken m.b.t. opsporen en diagnosticeren van de cardiologische aandoeningen.

Doel
Begrip over de anatomie, fysiologie en pathologie van het hart en wat voor vormen van hartfalen er kunnen optreden. Inzicht over de laatste diagnostische instrumenten en medicijnen.

2e lezing: Van Buitensluiten naar Centraal stellen

Door: Paul Keessen MSc, oefentherapeut Cesar/Klinisch epidemioloog en Michel Terbraak MSc, Fysiotherapeut/ Gezondheidswetenschapper. Beiden zijn werkzaam op de HvA en het AMC.
Paul Keessen is onderzoeker bij het lectoraat oefentherapie - Dagelijks Bewegen en houdt zich daar bezig met het onderzoek `bewegingsangst bij hartpatiënten’.
Michel Terbraak is onderzoeker bij het Kenniscentrum Achieve – Complexe zorg. Hij onderzoekt hoe hartrevalidatie op maat kan worden gemaakt voor oudere, kwetsbare hartpatiënten, die niet mee kunnen doen met de reguliere hartrevalidatie.

Beschrijving
Door de toenemende vergrijzing verschuift de paramedische zorg naar de eerste lijn. Eerstelijns therapeuten (fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten) zullen hierdoor steeds vaker met complexe (hart) patiënten te maken kunnen krijgen. Naast fysieke problemen vormen psychische problemen zoals bewegingsangst en depressie een barrière in het herstel voor hartpatiënten.

Doel
Deze lezing biedt de therapeut en verpleegkundige handvatten om deze complexe patiënten beter te signaleren en begeleiden, tijdens de hartrevalidatie of in de eerste lijn.

WORKSHOPS

Workshop aangeboden door ergotherapie

‘Terugkeer naar werk’; individueel of in een groep?

Door
Erica Blokker BSc, ergotherapeut. Werkzaam op de HvA als docent – onderzoeker en als behandelaar in Polifysiek.

Beschrijving
In deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in de ontwikkeling van ergotherapie binnen de poliklinische hartrevalidatie met het accent op de ‘terugkeer naar werk’ waarbij verschillende dilemma’s naar voren zullen komen. De behandeling ‘terugkeer naar werk’ wordt aangeboden in Polifysiek.

Doel
Aanwezigen informeren over de interdisciplinaire samenwerking in Polifysiek en de directe samenwerking met een eerste lijnpraktijk. Uitwerken van enkele dilemma’s en onderwerpen die een directe relatie hebben met ‘terugkeer naar werk’.

Workshop aangeboden door opleiding fysiotherapie

Fysieke training als onderdeel van de multidisciplinaire hartrevalidatie van Patiënten met cardiologische aandoeningen.

Door
Marie-Cécile Boxtel, MSc of education, fysiotherapeut. Werkzaam op de HvA als docent –onderzoeker opleiding fysiotherapie en als fysiotherapeut in Polifysiek. Angelique Hout-Heinen, MSc, Specialisatie Geriatrie. Werkzaam op de HvA als docent –onderzoeker opleiding fysiotherapie, semestercoördinator en fysiotherapeut in Polifysiek.

Beschrijving
De workshop start met een introductie van de werkwijze bij Polifysiek ten aanzien van de revalidatie van patiënten met coronair lijden. Het vervolg bestaat uit een praktisch gedeelte waarin een fysieke training wordt uitgevoerd. Pas zo nodig je kleding hierop aan.
De workshop wordt aangeboden in de trainingsruimte van Polifysiek binnen het gebouw van de faculteit gezondheid. Polifysiek is de multidisciplinaire praktijk binnen de HvA locatie Tafelbergweg. Polifysiek is de academische werkplaats waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samengaan.

Doel
Deze workshop geeft inzicht in de werkwijze van Polifysiek met focus op de revalidatie van patiënten met cardiologische aandoeningen. Daarnaast geeft het de gelegenheid om zelf te ervaren welke fysieke training wordt aangeboden aan deze doelgroep. In zowel het theoretisch als het praktische deel zijn gericht op het geven van praktische tips voor het trainen met hartpatiënten in de dagelijkse praktijk.

Workshop aangeboden door oefentherapie

Psycho-Educatieve Preventiemodule (PEP-module) in de hartrevalidatie

Door
Kitty Jacobs BSc, oefentherapeut. Werkzaam op de HvA als docent – onderzoeker en als behandelaar in Polifysiek.
Paul Keessen MSc, oefentherapeut. Werkzaam op de HvA als promovendus, docent – onderzoeker en als behandelaar in Polifysiek.

Beschrijving
In deze workshop wordt de deelnemer meegenomen in de ontwikkeling van oefentherapie binnen de poliklinische hartrevalidatie met het accent op psycho-educatie. De deelnemer ervaart zelf onderdelen van de PEP-module en daarnaast worden enkele thema’s nader uitgewerkt. De PEP module is een cursus waarin een aantal thema’s aan de orde komen die voor hartpatiënten van belang zijn en waar veel patiënten mee te maken krijgen. Voorbeelden van thema’s zijn; gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid. In de cursus leert de patiënt hoe met deze gevoelens kan worden gegaan en hoe deze beïnvloed kunnen worden. In elke bijeenkomst wordt gewerkt met de relatie tussen gedachten en gevoelens, en de uiteindelijke invloed daarvan op het gedrag en de leefstijl.

** "De PEP-module helpt de patiënt te veranderen en de geleerde informatie toe te passen in het dagelijkse leven. In de cursus wordt veel informatie aangeboden. Het de bedoeling is dat de patiënt hiermee zelf in de praktijk aan het werk gaat. Dit gaat via oefen -en huiswerkopdrachten. Daarnaast is het van belang dat de patiënt bij alle bijeenkomsten aanwezig is".

Doel
Aanwezigen informeren over de interdisciplinaire samenwerking in Polifysiek en de directe samenwerking met een eerstelijnspraktijk bij de revalidatie van patiënten met een cardiologische aandoening. Uitwerken van enkele dilemma’s en onderwerpen uit de PEP-module hartrevalidatie. Inzicht krijgen in het (oefen)therapeutisch handelen met het accent op psycho-educatie in het revalidatieproces van hartpatiënten.

Workshop aangeboden door verpleegkunde

Leefstijl verandering: Hoe zorgen we ervoor dat patiënten met een cardiologische aandoening in beweging komen?

Door
Nienke ter Hoeve MSc, bewegingswetenschapper. Zij is tevens postdoctoraal onderzoeker aan het Erasmus MC en onderzoekerscoördinator bij Stichting Capri Hartrevalidatie in Rotterdam.

Beschrijving
Tijdens deze workshop wordt het revalidatieproces van patiënten met een cardiologische aandoening gepresenteerd. Aan de hand van casussen wordt gediscussieerd hoe coaching gericht op het verbeteren van fysieke activiteiten en het voorkomen van sedentair gedrag eruit kan zien binnen de hartrevalidatie. Tijdens een van de casussen is er specifieke aandacht voor leefstijlveranderingen bij patiënten met cardiologische aandoening en overgewicht. De resultaten van de OPTICARE studie waarin de effecten van coaching onderzocht zijn, zullen ook besproken worden.

Doel
Inzicht krijgen in het coachen van patiënten met een cardiologische aandoening, en het verbeteren van fysieke activiteiten en voorkomen van sedentair gedrag.

Inschrijfformulier

We horen graag of je belangstelling hebt om naar deze bijeenkomst te komen door je aan te melden via de link onder aan deze webpagina.

Praktische informatie

  • Deelname is 15 euro voor de catering.
  • Het evenement vindt plaats in het Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51,1105 BD Amsterdam-Zuidoost.
  • Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.
  • Een certificaat van deelname wordt aan het einde van de Alumnidag afgegeven aan de alumni van alle opleidingen.
  • Accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister worden aangevraagd voor de opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie en verpleegkunde. Circa negen weken na de Alumnidag kan je op de website van je betreffende kwaliteitsregister zien of de aanvraag is gehonoreerd.
  • Let op: als je in aanmerking wil komen voor de punten van het kwaliteitsregister, vul dan jouw kwaliteitsnummer in, in het aanmeldformulier Aanmelding - Alumnidag-18-april-2020

Betaling

Je bent van harte welkom. Voor deelname aan de Alumnidag betaal je alleen de 15,- euro voor de catering. Dit doe je door het bedrag van 15,- euro over te maken op rekeningnummer van de HvA/FG/ IBAN: NL52 DEUT 0428 925111 o.v.v. Alumnidag 18 april 2020, kostenplaats 106901
Als je je aangemeld hebt, rekenen we op je komst.
Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat graag uiterlijk 3 dagen van tevoren. Restitutie is niet mogelijk.

We hopen je te mogen begroeten op deze Alumnidag.

Vragen of suggesties?

Je kunt ons altijd bereiken:

Met vriendelijke groet,

Saskia Hofstede

Coördinator alumni relaties en beleid - FG

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 maart 2020

Datum

Startdatum 18 apr

Tijd

10:00 - 15:30 uur