Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Alumni en praktijkbegeleiders meet Professional in the lead

Evenement

Op donderdag 13 februari organiseert de opleiding Ergotherapie in samenwerking met alumni netwerk Actus een middag en avondvullend programma. Kom jij ook?

Het programma:

13.30-17.00 Praktijkbegeleidersbijeenkomst
17.00-17.45 Pauze/inloop voor avondprogramma
17.45-18.45
  • Professional in the lead lezing door Dr. Margriet Pol

Sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen. Wat levert het op voor revalidant en ergotherapeut?

19.00-20.30 Workshops
  • Startklaar voor het Schrijven (Margo van Hartingsveldt)

‘Startklaar voor het schrijven’ is de titel van het groepsprogramma dat hoort bij het meetinstrument Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC). Tijdens deze workshop krijg je informatie over het groepsprogramma en hoe je vanuit een ‘sterkekantenbenadering’ kinderen stimuleert, motiveert en samen met hen de interventies vormgeeft. In de workshop combineren we de theorie met praktisch oefenen.

  • Arbeid en MOHO (Koen van Dijk)

Het Model of Human Occupation is een ergotherapeutisch inhouds- en praktijkmodel dat toepasbaar is voor elk individu dat een handelingsprobleem ervaart. Het model beschrijft hoe handelen gemotiveerd, (in patronen) georganiseerd en uitgevoerd wordt. De instrumenten die in deze workshop aan bod komen zijn vertaald naar het Nederlands en beschikbaar voor ergotherapeuten om te gebruiken in de praktijk.

  • Sociaal maatschappelijk perspectief ergotherapie (Rieke Hengelaar en Nadine Blankvoort)

Ergotherapie gaat steeds meer weg van het individuele, medische perspectief en werkt toe naar het sociaal maatschappelijk perspectief. In deze workshop worden aanwezigen meegenomen in deze nieuwe ontwikkelingen en worden zij aangezet om na te denken over de implicaties voor hun eigen praktijk.

  • Praktijkleren in jaar 2 (Anna Koel)

In deze workshop zal informatie gegeven worden over de leerlijn praktijkleren in jaar 2 van de opleiding ergotherapie. In deze leerlijn gaan tweedejaars ergotherapeuten in opleiding de gemeenschap in om met mensen samen te werken om (opnieuw) betrokkenheid te verkrijgen en de ontwikkeling van de gemeenschap te ondersteunen en versterken.

20.30-21.00 Netwerkborrel

Accreditatie wordt aangevraagd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via alumni.ergo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 januari 2020

Datum

Startdatum 13 feb

Tijd

13:30 - 21:00 uur