Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Alumni Event 2018 - faculteit Gezondheid

Haastige spoed is zelden goed

Evenement

Op donderdag 19 april organiseert de faculteit Gezondheid haar derde alumni event. Het centrale thema van deze bijeenkomst is ‘Haastige spoed is zelden goed; het belang van samenwerken bij acute zorgvragen van ouderen." door Prof. Dr. Bianca Buurman. Daarna kun je kiezen tussen diverse opleidingsspecifieke workshops. Hieronder vind je meer informatie over het programma.

Presentaties terugkijken:

  1. Centrale lezing: Haastige spoed is zelden goed - dr. Bianca Buurman
  2. Samenwerken met de omgeving van ouderen, hoe doen we dat? - Johanneke Pulles
  3. Training van ouderen na ziekenhuisopname - Angelique Hout-Heinen en Jesse Aarden

Programma

18.00 uur Inloop met gelegenheid tot het verkrijgen van een maaltijd

19.00 -19.45 uur Centrale lezing prof. dr. Bianca Buurman ‘Haastige spoed is zelden goed; het belang van samenwerken bij acute zorgvragen van ouderen.'

19.45 -20.00 uur Pauze

20.00 -21.00 uur Workshops van opleidingen ( Ergotherapie- Fysiotherapie- Verpleegkunde- Oefentherapie)

21.00 uur Borrel ​

Praktische informatie

Deelname aan het alumni event is gratis. Er zijn alleen kosten voor de maaltijd (€8,50), deze kan contant afgerekend worden. We hebben helaas geen pinapparaat beschikbaar.

Wanneer je met de auto komt, reserveren we graag een parkeerplaats voor je. Kwaliteitsregisterpunten worden aangevraagd.

Contactpersonen per opleiding

Door: Professor dr. Bianca Buurman.

Prof. dr. Bianca Buurman is Hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van het AMC-UvA. Zij combineert het hoogleraarschap met haar functie van lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bianca Buurman zal in deze lezing ingaan op haar promotie onderzoek en het belang van de Transmurale Zorgbrug gericht op ouderen, met het begeleidingstraject dat gericht is op zo min mogelijk functieverlies bij kwetsbare ouderen zowel tijdens de opnameperiode, als tijdens het proces na ontslag. Dit vraagt een goede samenwerking tussen de eerste lijn, gemeente, het ziekenhuis en financiers, maar juist ook interdisciplinaire samenwerking.

Door: Docent HvA en promovenda: Rieke Hengelaar (Msc Anthropology and development studies, Radboud Universiteit Nijmegen)

In deze workshop zullen de deelnemers leren hoe diversiteit van invloed is op de samenwerking in een zorgnetwerk en zullen zij oefenen met het reflecteren op en het analyseren van de invloed van hun eigen diversiteit op het handelen. Deze workshop is van groot belang, omdat goede samenwerking binnen een zorgnetwerk de kans vergroot op kwalitatief goede zorg, het ervaren welzijn van mantelzorger en cliënt vergroot en de overbelasting bij de mantelzorger vermindert.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Ergotherapie.

Door: Docent en promovendus:(HvA/AMC-UvA): Jesse Aarden (Msc Healthcare and science, Maastricht University), Docent en onderzoeksmedewerker: Angelique van Hout–Heinen (MSc. Revalidatie in de Geriatrie, SOMT University of Physiotherapy).

Het promotieonderzoek van Jesse richt zich op de complexe zorg van ouderen. Angelique van Hout- Heinen is onderzoeksmedewerker bij dit traject. Jesse en Angelique zullen gezamenlijk de presentatie training van ouderen na ziekenhuisopname verzorgen. Het onderzoek is met name van belang omdat hierin het belang en de consequenties voor trainen van ouderen na ziekenhuisopname (in de eerstelijn) wordt aangetoond.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Fysiotherapie.

Door: Docent: Johanneke Pulles (Msc Social Work in opleiding)
Ouderen wonen steeds langer thuis met alle hieraan verbonden gebreken. De oefentherapeut krijgt hier in toenemende mate mee te maken. Daarom is het van belang dat de oefentherapeuten de omgeving goed in kaart kunnen brengen en dit meenemen bij de behandeling van ouderen. In deze workshop zullen de alumni leren om dit in de praktijk toe te passen.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Oefentherapie.

Door: Doris van Abbema, docent HvA en promovenda Maastricht Universiteit Medisch Centrum

Thema van deze workshop richt zich op het enorm toegenomen aantal ouderen met kanker. Op dit moment worden ouderen met kanker niet vaak geïncludeerd in klinische studies, waardoor er te weinig bewijs is over het effect van een behandeling op overleving of kwaliteit van leven. Dit zorgt ervoor dat de keuze voor een behandeling uitdagend is. Tijdens deze workshop worden de alumni meegenomen in dit probleem en wordt er bovendien besproken hoe dit probleem verholpen kan worden.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Verpleegkunde.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 mei 2019

Datum

Startdatum 19 apr 2018

Tijd

18:00 - 21:45 uur

Locatie

Nicolaes Tulphuis (NTH)

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

020 595 4111