Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Alumni event 2016 - Faculteit Gezondheid

'Van kijken naar zien en van weten naar doen!'

Evenement

Bezoek de allereerste alumnibijeenkomst van de faculteit Gezondheid op 6 juli aanstaande. Deze alumnibijeenkomst heeft als thema: 'Van kijken naar zien en van weten naar doen’ en wordt georganiseerd om jou, ook na je studie, te kunnen blijven inspireren met kennis over jouw vakgebied. Laat je inspireren door de lezing van Prof. dr. W.J.M. Scholte Op Reimer en ontmoet oud-studiegenoten en je oud-docenten tijdens de workshops of interactieve lezing.

Presentaties terugkijken

  1. Centrale lezing: 'Van kijken naar zien en van weten naar doen’
  2. Workshop: ‘Beelden zijn vaak krachtiger dan woorden’ (Ergotherapie)
  3. Workshop: ‘Onderweg naar verdere professionalisering’ (Oefentherapie)
  4. Workshop: ‘Weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen’ (Verpleegkunde)
  5. Interactieve lezing: ‘Waarom doet de patiënt dit toch?' - Psychologische voorkeuren en in verschillen in voorkeuren bij de begeleiding van patiënten (Fysiotherapie)

Programma

  • 18.00-19.00 uur - Ontvangst / inschrijving in de centrale hal; voor aanvang van de centrale lezing bieden we je aan om gebruik te maken voor een eenvoudige maaltijd voor Euro 5 per persoon (ook vegetarisch) en een rondleiding door het gebouw.
  • 19.00-19.45 uur - Centrale lezing Prof. dr. Wilma Scholte Op Reimer: ‘Van kijken naar zien en van weten naar doen’
  • 19.45-20.00 uur - Koffie/thee pauze met gelegenheid tot netwerken
  • 20.00-21.00 uur - Deelname geselecteerde workshops of interactieve lezing
  • 21.00-21.45 uur - Afsluitende borrel

“Je ziet het pas als je het door hebt” (Johan Cruijff )

Kennis is nodig om te kunnen (voor)zien, gericht te kijken. Je wordt geattendeerd over het gegeven, dat deze kennis en de beperkingen van ons brein ook valkuilen heeft. Zoals patroonherkenning of selectieve waarneming. Deze valkuilen zijn te ondervangen door systematisch waarnemen met valide metingen, zodat het methodische en empirische redenatie proces kan volgen.

In een plenaire lezing zal Mw. dr. Wilma J.M. Scholte op Reimer, decaan en lector van de faculteit Gezondheid zal toelichting geven over de beperkingen van ons brein en wat dit voor gevolgen kan hebben voor het professioneel redeneren.

De lezing vindt plaats in D158.

Docent: Soemitro Poerbodipoero, (Msc bewegingswetenschappen)

Het meetinstrument de Activity Card Sort-NL (ACS-NL) springt daarop in. De ACS-NL is een meetinstrument dat foto’s van activiteiten gebruikt om veranderingen in het activiteitenpatroon van ouderen vast te leggen. Ook laat de ACS-NL zien welke activiteiten ouderen betekenisvol vinden op de volgende gebieden: vrije tijd, instrumentele activiteiten en sociale activiteiten.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Ergotherapie.

Docent: Annemarie Waal (M Lecturer in higher healthcare education) i.s.m. student(en) Oefentherapie en met gastoptreden van Els Bliekendaal (promotieonderzoek naar de betekenis van deelname aan Community of Practice' voor professionals)

De opleiding deelt met haar alumni dat de opleiding recent geaccrediteerd is en daarbij is het bijzonder kenmerk ‘Community of Practice' toegekend. De opleiding heeft haar opleiding en het netwerk zo georganiseerd dat het onderwijs, met studenten en docenten, omringd wordt door een diversiteit van learning communities. Immers, onze visie op het beroep van oefentherapeut en de holistische benadering van ons vak vragen een continue focus op ontwikkeling, bijsturing en reflectie. Deze ontwikkelfocus komt het beste tot zijn recht, als we de learning community als uitgangspunt nemen. Door gebruik te maken van de diversiteit van elkaars expertise en inzichten vullen we elkaar aan en kunnen we met meer kracht toewerken naar ons gemeenschappelijke doel.

In deze workshop ervaar je wat een Community of Practice is en wat het jou als alumnus kan opleveren.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Oefentherapie.

Docent: Jose Harmsen (Msc verplegingswetenschappen).

In deze workshop zetten we klinisch redeneren weer even op de kaart. Je krijgt informatie hoe verpleegkundige studenten het ‘Klinisch redeneren en Evidence Based Practisch’ worden aangeleerd door middel van een presentatie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De workshop is gebaseerd op een nieuw boek: Dobber J, Harmsen J, Iersel van I.Klinisch Redeneren en evidence-based practice: Weloverwogen besluitvorming door verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016.

Deze workshop wordt aangeboden door de opleiding Verpleegkunde.

Docent: Pepijn Lochtenberg (Msc. Sportpsycholoog, Bewegingswetenschapper)

Deelnemers aan deze interactieve lezing worden aan de hand van typologie inzicht geven in eigen psychologische voorkeuren en in verschillen in voorkeuren bij de begeleiding van patiënten. De workshop is gebaseerd op de basisdimensies Performance Types. Binnen deze typologie worden vier dichotome persoonlijkheids-dimensies onderscheiden. Iedereen heeft op elke dimensie een voorkeur: iets dat van nature gaat, het kost minder moeite en gaat vaak vloeiend. De eerste van deze vier persoonlijk-heidsdimensies wordt op een inspirerende wijze geïntroduceerd.

Deze interactieve lezing wordt aangeboden door de opleiding Fysiotherapie.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 mei 2019

Datum

Startdatum 06 jul 2016

Tijd

18:00 - 21:45 uur

Locatie

Nicolaes Tulphuis (NTH)

Tafelbergweg 51

1105 BD Amsterdam

020 595 4111