Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De stad als experiment

De organisatie van stedelijke innovatie

Stadslaboratoria zijn plekken waar burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen concrete leerervaringen opdoen in het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Ze passen in een tijd van zelfverzekerde steden die pragmatisch willen innoveren rond ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke thema’s.

Gepubliceerd door  Urban Management 4 oktober 2016