Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Congres De zelfsturende stad

Confronting Urban Commons

Congres

Commons zijn gedeelde bronnen vaak beheerd door een gemeenschap vanuit het oogpunt van duurzaamheid, inclusiviteit en publieke meerwaarde. Ze bieden ruimte voor bottom-up initiatief en eigen regie door burgers. Kunnen zij een antwoord bieden op de ecologische en sociale crisis waarmee we vandaag geconfronteerd worden? Is Amsterdam klaar om in navolging van Gent een commons stad van de toekomst te worden? Wat vraagt dit van het stadsbestuur, de common initiatieven zelf en kennisinstellingen zoals de Hogeschool van Amsterdam? Ontdek het op 16 november tijdens het HvA Urban Management congres bij Mediamatic in Amsterdam.

Met: Willem Velthoven (Mediamatic) Michel Bauwens (P2P Foundation) en Rutger Groot Wassink (wethouder Gemeente Amsterdam Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering), De Waag en Commons Network. Inclusief lunch, break-out sessies, live cartooning van Danibal, speciaal bier en de beroemde bitterballen van Chef Thor.

10:30 – 11:00

Inloop met koffie/thee

Mediamatic: Sluisdeurenloods

11:00 – 12:30

Opening, welkomstwoord en introductie thema met:

Stan Majoor, Willem Velthoven, Michel Bauwens (keynote) Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering, Commons Network en De Waag, o.l.v. moderator Sandra Bos.

Mediamatic: Sluisdeurenloods

12:30– 13:30

Lunch bij Mediamatic Eten

 Restaurant Mediamatic

13-45-14:45

Break-out sessies ronde 1

Haeckelkamer, Plantkamer, Panoramakamer, tuinkamer, Sluideurenloods

15:00-16:00

Break-out sessies ronde 2

Haeckelkamer, Plantkamer, Panoramakamer, tuinkamer, Sluisdeurenloods

16:00- 17:30

Borrel & bitterballen van Chef Thor

Restaurant Mediamatic

 

Break-out sessies ronde 1

In deze interactieve bijeenkomst nemen we u mee naar onze co-city experimenten in Nieuw West en in het Universiteitskwartier. We delen ervaringen en theoretische inzichten. U krijgt handvatten om uw praktijk te verrijken met kritische succesfactoren rondom commoning, lokaal en internationaal. Let op: Deze workshop duurt twee uur. U volgt Creating the Commons zowel in ronde 1 als 2.

Onder leiding van:  Sandra Bos, Maaike Miedema, Joachim Meerkerk en Marie Morel. 

 

Commoning gaat uit van vergaande zelforganisatie rond maatschappelijke vraagstukken. Voor de overheid kan dat het afstaan van geld en macht betekenen. Wil de overheid dat wel? Zelforganisatie betekent ook verschuiving van verantwoordelijkheid. En welke burger zit daar op te wachten? Hoe inclusief kunnen commons zijn? En waar houdt de verantwoordelijkheid van bewoners voor andere bewoners op?

Onder leiding van: Harko van den Hende. 

Na de lunch is onze keynote, cyberfilosoof en P2P activist Michel Bauwens beschikbaar voor een uitgebreide Q&A in een intieme setting. 

Wat leren de commons ons over de regionale arbeidsmarkt en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor leven lang ontwikkelen?  House of Skills is een regionaal initiatief dat mensen ondersteunt om skills te ontwikkelen en deze in hun werkzame leven in te zetten. Een van de producten die ze hiervoor ontwikkelen is het skillspaspoort. Wie en wat is er nodig om het skillspaspoort een succes te maken? In de workshop werken we aan een common rond het skillspaspoort. Onder leiding van: Elke van der Heijden en Anna de Zeeuw.

Break-out sessies ronde 2

Commoning en dus zelfsturende samenwerking tussen gemeente, bewonersgroepen en bedrijven rond maatschappelijke opgaven zou de stad enorm vooruit kunnen helpen. Toch ontstaat er binnen dit soort samenwerkingsverbanden vaak frictie en conflict. Hoe kan conflict commoning initiatieven verder helpen? Daarover gaan we met elkaar in debat.

Onder leiding van: Krispijn Faddegon, Marjan Zandberg en Anna de Zeeuw.

Wat zijn de grenzen tussen de onderzoeker en het onderzochte? Is het doen van onderzoek uitsluitend het domein van de onderzoeker? Of kunnen we practioners bij alle stadia van onderzoek betrekken? Hoe kunnen we stedelijk onderzoek zelf meer als een commoning proces zien?

Onder leiding van: Eelco van Wijk en Stan Majoor.

Steeds meer dataplatforms worden vanuit zelfsturing opgezet en beheerd. Zijn deze platforms meer open en democratischer? En op welke manier zetten ondernemers en inwoners digitale middelen in voor de ondersteuning van commoning initiatieven? 

Onder leiding van: Daphne Hagen, Ruurd Priester en Marije Poel.

Gepubliceerd door  Urban Management Beeld Mediamatic © Anisa Xhomaqi15 november 2018