Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Masterclass Circulaire Impact

Hoe bepaal je de impact van een lokaal circulair initiatief?

Evenement

Ben je als docent/ onderzoeker / student bezig met een circulair initiatief en wil je een beeld krijgen van de (duurzaamheids)impact ervan? Doe dan mee met de HvA masterclass op 4 februari (gratis). Tijdens de interactieve sessie helpen we jou graag verder op weg!

Wereldwijd dreigen grondstoffen op te raken die belangrijk zijn voor onze manier van leven. Daarmee overschrijden we de grenzen van wat de aarde ons kan bieden. Door circulair met deze grondstoffen om te gaan, kunnen we deze trend keren. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken?

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen wordt door overheden gestimuleerd en ook op lokaal niveau neemt het aantal circulaire initiatieven toe. Denk aan wormenhotels, het hergebruik van houten meubels en textiel. Het kan echter lastig zijn om te bepalen wat de effecten ervan zijn, zoals de CO2-uitstoot of extra arbeid. Hoe weet je of het op een bepaalde manier hergebruiken van materialen ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld? Of op kleinere schaal: een betere stad of buurt?

HvA Masterclass

Om daar een inschatting van te kunnen maken, biedt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een masterclass aan: Hoe bepaal je de impact van een lokaal circulair initiatief? In de masterclass bekijken we een initiatief vanuit drie duurzaamheidspijlers:

  • ecologische impact, zoals CO2-emissies
  • economische impact, waaronder kosten en eventuele opbrengsten
  • sociale impact, zoals sociale cohesie of educatie

We zullen tijdens deze onlinemasterclass specifiek ingaan op jullie eigen initiatieven en vragen. Daarnaast bieden we voorbeelden rondom het hergebruik van hout en GFE-afval. Hiervoor gebruiken we onder andere onze ontwikkelde Re-Store-tool, waarmee de ecologische, economische en sociale impact ingeschat kunnen worden voor GFE-initiatieven.

Het meten van impact rondom circulaire initiatieven is een vakgebied in ontwikkeling, waarbij discussie en vragen vanzelfsprekend zijn. De masterclass biedt een raamwerk om vanuit meerdere invalshoeken naar circulaire initiatieven te kijken en helpt je ontdekken op welke indicatoren je moet letten en hoe je die kunt meten. Doe en denk mee en laat je inspireren door lokale circulaire initiatieven.

De masterclass wordt gegeven door Krispijn Faddegon (onderzoeker psychologie/ sociologie) en Maarten Mulder (onderzoeker circulair ontwerpen)

Gepubliceerd door  Urban Governance 20 januari 2021

Datum

Startdatum 04 feb

Tijd

15:00 - 17:00 uur