Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  Dr. G.C. Maas (Gerard)

Docent Organisatiekunde en onderzoeker

Gerard Maas studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2004 promoveerde hij aan George Mason University in de Verenigde Staten op een organisatiesociologisch onderzoek naar veranderingen in de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van organisaties in de Amerikaanse federale overheid, in reactie op Al Gores National Performance Review en daarmee geassocieerde federale wetgeving. Gedurende zijn loopbaan is hij o.a. als (beleids)onderzoeker, senior beleidsmedewerker, docent Managent & Organisatie en docent Onderzoek werkzaam geweest bij universiteiten, hogescholen en ministeries.

Sinds 2013 is hij werkzaam als docent Organisatiekunde bij de opleiding HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij sinds september van dat jaar ook de praktijkgroep juridische management voorzit. Daarnaast is hij als onderzoeker werkzaam binnen het programma 'Legal management'van het kenniscentrum Maatschappij en Recht. Hij is verbonden aan het onderzoeksproject 'Atlas van de rechtspraktijk', waarmee wordt beoogd in samenwerking met SDU Uitgevers de juridische beroepspraktijk in kaart te brengen.